Videolarımı, en verimli biçimde izleyebilmeniz için; OPERA ağ tarayıcısını öneriyorum.

Gamzene kondurdun


Kendi yorumum:


Beste: Nâmık Kemâl Aktan
Güfte: Nâmık Kemâl Aktan
Makâm: Muhâyyer Kürdî
Usûl: Düyek


***

Gamzene, kondurdun simsiyâh beni;
sımsıcak bakışın, yakıyor beni!
(Gamzene, kondurdun simsiyâh beni;
sımsıcak bakışın, yakıyor beni!)
Şarkının enstrümentali:
Enstrümental: Nihat Demirci

Takılıp peşine, sonunda seni;
sevmeyen, bir pişmân; seven, bin pişmân!
(Takılıp peşine, sonunda seni;
sevmeyen, bir pişmân; seven, bin pişmân!)Şarkının notaları
Şarkının notaları


Kaç bahâr bekledim dönüp-gelmeni!
Özledim kalbime akan bûseni.
(Kaç bahâr bekledim dönüp-gelmeni!
Özledim kalbime akan bûseni.)
İnanıp sözüne, sonunda seni;
sevmeyen, bir pişmân; seven, bin pişmân!
(İnanıp sözüne, sonunda seni;
sevmeyen, bir pişmân; seven, bin pişmân!
[sevmeyen, bir pişmân; seven, bin pişmân!])


***

Besteci ve sözyazarı Nâmık Kemâl Aktan
Nâmık Kemâl Aktan

Açıklama:

Bu şarkıdaki müzikbilimsel yanlışları, düzenlemem ve düzeltmem gerekiyordu.

Çözüm yolu olarak da; sözlerdeki dilbilimsel ve şiîr sanatı yanlış- larında, kurnazlıklar yaptım.

Her iki dizede de geçen şu kısımlara dikkat edin: "... sonunda seni..."

Üstâdımız, orada; terimi bölerek, dize atladı!

Sorumsuz şarkısözü yazarlarımız ve şâîrlerimiz, bu tür saçma- lıklara ve aymazlıklara, çokça başvuruyorlar!

Üstâdımızın buradaki yanlışını düzeltmek çin, çözümyolu aradım; ve tek seçeneğim; bir noktalı virgül kullanmak oldu.

Uyguladığım yöntem, hem müzikbilimsel, hem de dilbilimsel açıdan; hiç de doğru değil! Ama başkla çözüm bulamadım.


Son eklentim:
"Cânândan, uzak kaldı gönül!"

Kendi Sesimden Tüm Eklentilerim

- Cânândan, uzak kaldı gönül!
- Hasret akşamında (DS)
- Sus! Kimseler duymasın! (DS)
- Gelmez cânım!
- Bu ateşi, sen yaktın içime!
- Aşk, bu değil! (DS)
- Fikrimin ince gülü (DS)
- Gamzene kondurdun
- Dermân, kâr eylemez!
- Böyle bir karasevdâ (DS)
- Gözlerin (DS)
- Olmaz ilâç sîne-î sâd
- Öyle yeşil gözleri vardı (DS)
- Nârdânem-birtânem (DS)
- Bir kızıl gonca
- Nâzende sevgilim
- Avuçlarımda, sıcaklığın var! (DS)
- Kıymetini bilemeden (DS)
- Noktadır benlerin (DS)


Son eklentim:
"Mulâ! Mulâ"

Klasik Türk Müziği Şarkılarım (Kendi Güftelerimle)

- Mulâ! Mulâ! (16.07.2020)
- Yanarım gündüz-gece! (14.06.2020)
- Nerdesin, alktığım? (30.05.2020)
- Yeşil gözlüm (16.05.2020) (DS)
- Işınsız güzdeş (09.05.2020) (DS)
- Şaşkın alkan! (29.04.2020) (DS)
- Gizli alk (24.04.2020) (DS)
- Alazlı'nın en güzeli (16.04.2020) (DS)
- Gözler (13.04.2020) (DS)
- Yaşam (09.04.2020) (DS)
- Alagözler (05.04.2020) (DS)
- Derin kış! (03.04.2020) (DS)
- Alazlılı nâzlı yârim (24.03.2020)
- Güzel Sakaryalı'm (18.03.2020)
- Artık yeter! (17.03.2020) (DS)

Özel ricâm: Kimi şarkılara, neden kendi güftelerimi yazdğımı anlayabilmeniz için: ilgili şarkının bağlantısına tıklayıp; gerekçelerimi okuyun.


Güncel Üçlü Gözdem (02 ağustos 2020)

Özgün başlık: "Otomobil, uçar-gider!"

TR: "Derin kış!"
DE: "Fahrt in Unglück!"
EN: "Car in fire!"

Kayıtların üçünde de, yeni düzenlemeler yaptım. Kimilerinde, düşük sesli aranağmeleri belirginleştirdim; kimilerinde ise, sözlü kısımkların yüksek sesini dinginledim.


Sizin Yeğledikleriniz   (02 ağustos 2020)

Konuklarım, şu ya da bu şarkıyı, dahâ yoğunca tıklarlar; kaç kişinin tıkladığı, o kadar önemli değil. Bir kişi, bir şarkıyı, kaç kez dinledi? Dolaylı olarak; bu soruya yanıt vereceğim.

Siz yeğlediniz (3):
"Gamzene kondurdun simsiyâh beni"

Beste: Nâmık Kemâl Aktan
Kimi şarkılar, şaşırtıcı derecede yüksek tıklama oranlarına ulaşıyorlar. Ama kişibaşına dinleme oranları, pek de dikkate alınmıyor.

Diğer yandan; öyle şarkılar var ki; tıklama sayısından bağımsız olarak; çok yoğun tıklanma ve dinlenme oranlarına ulaşıyorlar.

Örneğin şarkılarımdan birisi; ilk haftada, kişibaşına 28 kez dinlenmiştir.

Bu kısıma, belirli-belirsiz aralıklarla; bu tür şarkılarımı ekleyeceğim.


Yalnızca Özgün Güftelerle   (04 temmuz 2020)

Bu şarkıların üçünü de, yalnızca özgün güftelerle yayımladım.

"Dermân, kâr eylemez!"
"Bir kızıl gonca"
"Nâzende sevgilim"

Bu şarkıların üçünü de, çok severim. Ama "Nâzende sevgilim" başlıklı şarkıya, temkinle yaklaşıım; sözlerinde, belirgin bir dogmatizm var.


Ayrıcalık:
"Verbotenes Verlangen"

Sırf Almancası'nı Yayınladığım Bir Şarkım

Özgün başlık: "Rüyâlarda buluşuruz"

- Verbotenes Verlangen

Bu şarkının, yalnızca Almanca sürümünü yayınlıyorum.
Peki; önümüzdeki süreçlerde, Türkçe ve İngilizce sürümü de gelecek mi? Bu soruya, kesin bir yanıtım yok.
Müzik, benim mutluluğumdur; bu mutluluğu, sorumluluğa dönüştürmek istemiyorum.
Not: Ses kaydını, 08 temmuz 2020 târihinde değiştirdim. İlk kaydı gerçekleştirdiğim süreçte, belirgin bir solunum yetmezliği sorunum vardı.


En Son Düzelttiğim Kusurlu Eklentiler

Son düzenlediğim:
Özgün güfte ile: "Olmaz ilâç sîne-î sâd"


Kendi düzenlemem: "Yapmaz etki gönül yüzüm"
- "Olmaz ilâç sîne-î sâd":
   Aranağmelerdeki ses tonunu
   yükselttim.
   "Yapmaz etki gönül yüzüm":
   Sözlü kısımlardaki ses tonunu dinginledim.

- Hasret akşamında
   Türkçe ses kaydını, yersiz-yetersiz ses
   tonundan ötürü değiştirdim.
   Uyaranlara, sonsuz teşekkürler.

- Love heat in the club
   Bu güzel erotik şarkının,
   aranağmelerinin sesini yükselttim;.
   ve tüm şarkının sesini dinginledim.
   Ayrıca; kimi cızırtıları sildim.

- Gamzene kondurdun
   Aranağmelerdeki ses tonunu yükselttim.
   Sözlü kısımlardaki sesi dinginledim.

- Güzel Sakaryalı'm
   Aranağmelerdeki ses tonunu yükselttim.
   Sözlü kısımlardaki ses tonunu düşürdüm.


***

Önemli Not

Son süreç akciğer hastasıyım. Son günlerde, belirgin bir solunum nöbeti geçiriyorum; şarkı yorumlamakta, güçlük çekiyorum. Sizin arzûladığınız kadar çabukça, şarkılar ve türküler yayınlayamıyorum.
Ama ben; bu durumu, fırsata çevirdim; ve eski kayıtlardaki kusurları düzenliyorum.
Yine de elimden geldiği kadarıyla, türkülerimi ve şarkılarımı yayınlayacağım. (24 mayıs 2020)


***

Şarkısözlerinde Duraksama

Şarkısözü yayınlmaya, adım-adım sonveriyorum. Yayınlayacağım videolara, alışıldık biçimde; şarkısözlerini de ekleyeceğim.

Müzikbilimle bağdaşmayan şarkılara, kendi sözlerimi yazacağım ve "Klasik Türk Müziği Şarkılarım" bölümünde yayınlayacağım.


İlginize

Nâçizâne ağbağımda, kimi şarkı ve türkülere, enstrümentaller ekliyorum; bunların tümü, değerli gönül dostum Nihat Demirci'nin, klavye (org) derlemeleridir.

Burada bulamadığınız ve dahâ yüzlerce enstrümentali, Nihat Demirci'nin sitesinden, ücretsizce sağlayabilirsiniz: www.nihatdemirci.com.


Content Management Powered by CuteNews
tankut.sebat.net
© 2011  •  Tan Taner Tankut
Şarkı ve türkülerimin her tür hakları, bende saklıdır.