Yemen türküsü
Notalayan: Muzaffer Sarısözen
Âcem gızı
Notalayan: Osman Özdenkçi
Videoyu, yeni düzenledim. (18 ocak '23)

Adatepe
Notalayan: Mehmet Özbek

Ayrıldım; güler miyim?!
Notalayan: Işık Başel
Videoyu, yeni düzenledim. (05 ocak '23)

Bolu Beyi
Notalayan: Muzaffer Sarısözen

Deymen gamlı-yaslı gönlüme!
Notalayan: Mehmet Erenler
Videoyu, yeni düzenledim. (08 şûbat '23)

İzmir'in kavakları
Notalayan: Muzaffer Sarısözen
Videoyu, yeni düzenledim. (011 ocak '23)

Gesi bağları
Notalayan: Muzaffer Sarısözen

Damdan dama atlan, yâr!
Notalayan: Muzaffer Sarısözen

Bu tepe, pulli tepe!
Notalayan: Nîdâ Tüfekçi

Kara kaşlar, kara gözler!
Notalayan: Ahmet Yamacı

Çökertme
Notalayan: Muzaffer Sarısözen
Videoyu, yeni düzenledim. (11 ocak '23)

Meşelidir engin dağlar!
Notalayan: Emin Aldemir
Videoyu, yeni düzenledim. (12 ocak '23)

Arpa-buğday-dâneler!
Notalayan: Nîdâ Tüfekçi

Adanalı
Notalayan: Muzaffer Sarısözen

Karam
Notalayan: Muzaffer Sarısözen

Âhirim, sensin!
Besteci: Neşet Ertaş

Yemenimde, hâre var!
Notalayan: ???

Kış masalı
Besteci: Âdem Gümüşkaya vs.

Ben, giderim Batum'a!
Notalayan: Muzaffer Sarısözen

Ay balam!
Beste: Ârif Sâmi Toker
Seskaydını, 25 ağustos 2023 târihinde yeniledim.
FR: La chanson de Lara
Beste: Maurice Jarre
Bölüm:   Yabancı Ezgilerim
ES: Guantanamera
Beste: José Fernández Diaz

EN: Sway
Beste: Luis Demetrio ve Pablo B. Ruiz

DE: Wenn der weiße Flieder wieder...
Beste: Franz Doelle

IT: Love in Portofino
Beste: Fred Buscaglione

RU: Katyuşa  (Катюша)
Beste: Matvyey İsaakoviç Blanter
Akşam güneşi
Beste: Orhan Kencebay
Bölüm:   Arabesk
 
Kendimle İlgili
3.0 oktavlı bariton ile 5.5 oktavlı bas arasındaki tüm sestonlarına, kolaylıkla ve sorunsuzca ulaşabiliyorum. Hattâ tüm bu sestonlarının, milyonlarca aranüansını uygulayabiliyorum.

Genç Bestecilerimize Çağrı
Bestelerinizin notalarını, enstrümentallerini ve güftelerini; bana yollarsanız; çok mutlu olurum.

Sözgüyü yapıtlaştıran; sözdür!
Sözlerde aktarılanlar; özdür!
Gereksizdir uzun araezgi;
dinleyenlerde, yaratır bezgi!
Tüm videolarımı ve seskayıtlarımı, gönül rahâtlığı ile indirebilirsiniz; bilâkis ricâmdır.
   Ancak; herhangi bir ortamda yayımlamanıza, izin yok!   (Telif özgürlüklerim)
Eğer yeni düzenlediğim bir videoyu, dahâ önce izlemişseniz;  ağtarayıcınızdaki "çerezler" bölümünü açın ve "belgeler ve diğer kayıtlar" kısmını "boşaltın". Aksi durumda; hâlâ eski videoyu izliyorsunuzdur.