Gelmez cânım, gelmez gülüm


Beste: Dramalı Hasan Hoşgüler
Güfte: Dramalı Hasan Hoşgüler
Makâm: Hicâz
Usûl: Nîm-Sofyân

Of, oooooooof, ooof!
Akşam olur, sabâh olur; yâr gelmez!
(Akşam olur, sabâh olur; yâr gelmez!)
Sanırım ki, beklediğimi bilmez.
(Sanırım ki, beklediğimi bilmez.)
Gelmez cânım, gelmez gülüm,
gelmez yavrum; ah, gelmez!
(Gelmez cânım, gelmez gülüm,
gelmez yavrum; ah, gelmez!)

Of, oooooooof, ooof!
Gide-gide, yorgun düşer dizlerim;
(Gide-gide, yorgun düşer dizlerim;)
Ben, o yârin gözlerini özlerim.
(Ben, o yârin gözlerini özlerim.)
Gelmez cânım, gelmez gülüm,
gelmez yavrum; ah, gelmez!
(Gelmez cânım, gelmez gülüm,
gelmez yavrum; ah, gelmez!)

Of, oooooooof, ooof!
Yollarına baka-baka yoruldum;
(Yollarına baka-baka yoruldum;)
o çapkının gözlerine vuruldum!
(o çapkının gözlerine vuruldum!)
Gelmez cânım, gelmez gülüm,
gelmez yavrum; ah, gelmez!
(Gelmez cânım, gelmez gülüm,
gelmez yavrum; ah, gelmez!)


(Bölüm: "Türk Sanat Müziği Şarkı Sözleri" - Târih: 20.11.2014)


İlginize

Nâçizâne ağbağımda, kimi şarkı ve türkülere, enstrümentaller ekliyorum; bunların tümü, değerli gönül dostum Nihat Demirci'nin, klavye (org) derlemeleridir.

Burada bulamadığınız ve dahâ yüzlerce enstrümentali, Nihat Demirci'nin sitesinden sağlayabilirsiniz: www.nihatdemirci.com.

Content Management Powered by CuteNews
tankut.sebat.org
© 2011 • Tan Tankut