Noktadır benlerin


Enstrümental: Nihat Demirci
Beste: Sâdettin Kaynak
Güfte: Âşık Ömer
Makâm: Hicâz
Usûl: Sofyân

Tan Tankut
Elâ gözlerine, kurban olduğum!
Yüzüne bakmaya, doyamadım ben!
İbret için gelmiş, derler, cihâna!
Noktadır benlerin; sayamadım ben.
(Noktadır benlerin; sayamadım ben.)

Ayamadım ben, doyamadım ben.
Noktadır benlerin; sayamadım ben.
(Noktadır benlerin; sayamadım ben.)

Aşkın ateşidir, sînemi yakan!
Lûtfuna erer mi, cevrini çeken?
Kollarını, boynuma dolamış iken,
seni öpmelere, kıyamadım ben!
(seni öpmelere, kıyamadım ben!)

Ayamadım ben, doyamadım ben.
Noktadır benlerin; sayamadım ben.
(Noktadır benlerin; sayamadım ben.)


(Bölüm: "Türk Sanat Müziği Şarkı Sözleri" - Târih: 19.03.2017)


İlginize

Nâçizâne ağbağımda, kimi şarkı ve türkülere, enstrümentaller ekliyorum; bunların tümü, değerli gönül dostum Nihat Demirci'nin, klavye (org) derlemeleridir.

Burada bulamadığınız ve dahâ yüzlerce enstrümentali, Nihat Demirci'nin sitesinden sağlayabilirsiniz: www.nihatdemirci.com.

Content Management Powered by CuteNews
tankut.sebat.org
© 2011 • Tan Tankut