Olmaz ilâç sîne-î sâd


Özgün güfte ile; benim yorumum:
"Olmaz ilâç sîne-î sâd"
Beste: Hacı Ârif Bey
Güfte: Nâmık Kemâl
Makâm: Segâh
Usûl: Curcûna


***

Olmaz ilâç sîne-î sâd, pâreme;
(Olmaz ilâç sîne-î sâd, pâreme;)
çâre bulunmaz, bilirim, yâreme!
(çâre bulunmaz, bilirim, yâreme!)
Baksa tabibân-ı cihân çâreme;
Erol Sürül düzenlemesi ile:
"Yapmaz etki gönül yüzüm"
(Baksa tabibân-ı cihân çâreme;)
çâre bulunmaz, bilirim, yâreme!
(çâre bulunmaz, bilirim, yâreme!)

Kastediyor tîr-î müjen cânıma;
(Kastediyor tîr-î müjen cânıma;)
gözleri girecek, en son, kanıma!
(gözleri girecek, en son, kanıma!)
Şerh edemem hâlimi, cânânıma;
(Şerh edemem hâlimi, cânânıma;)
çâre bulunmaz, bilirim, yâreme!
(çâre bulunmaz, bilirim, yâreme!)

Şarkının notaları:

***

Açıklamalar:

(Osmanlıca-Türkçe)

sîne-î sâd:gönül yüzü; aşk simâsı
cânânsevgili, yavuklu
pâretatlı sevgili, güzel sevgili, güzel yavuklu, dilber
tabibân-ı cihân:dünyânın tüm tıpçıları (ya da "tâbipleri", "hekimleri"); dünyâdaki tüm tıpçılar ("tabipler", "hekimler")
tîr-î müjen:ok gibi kirpik; oktan kirpik
şerh:açma; açıklama


***

Nota akışına göre, günümüz Türkçesi'ne uyarlamam:Besteci Hacı Ârif Bey
Hacı Ârif BeyYapmaz etki gönül yüzüm

Yapmaz etki gönül yüzüm, dilbere;
(Yapmaz etki gönül yüzüm, dilbere;)
çözümsüzdür, ki bilirim, bu yâre!
(çözümsüzdür, ki bilirim, bu yâre!)
Baksa dünyâ hekimleri çâreme;
(Baksa dünyâ hekimleri çâreme;)
çözüm bulunmaz, bilirim, yâreme!
(çözüm bulunmaz, bilirim, yâreme!)

Kastediyor oktan kirpik, cânıma;
(Kastediyor oktan kirpik, cânıma;)
gözleri girecek, en son, kanıma!
(gözleri girecek, en son, kanıma!)
Açamam ki derdimi, cânânıma;
(Açamam ki derdimi, cânânıma;)
çözüm bulunmaz, bilirim, yarama!
(çözüm bulunmaz, bilirim, yarama!)


(Bölüm: "Türk Sanat Müziği Şarkı Sözleri" - Târih: 10.03.2020)


Güncel gözdem:
"Love heat in the club"

Kendi Sesimden İlk Onbir Eklentim

- Dermân, kâr eylemez!
- Böyle bir kara sevdâ (DS)
- Gözlerin (DS)
- Olmaz ilâç sîne-î sâd
- Öyle yeşil gözleri vardı (DS)
- Nârdânem-birtânem (DS)
- Bir kızıl gonca
- Nâzende sevgilim
- Avuçlarımda, sıcaklığın var! (DS)
- Kıymetini bilemeden (DS)
- Noktadır benlerin (DS)


Güncel gözdem:
"Güzel Sakaryalı'm"

Klasik Türk Müziği Şarkılarım

- Alagözler (05.04.2020)
- Derin kış! (03.04.2020)
- Alazlılı nâzlı yârim (24.03.2020)
- Güzel Sakaryalı'm (18.03.2020)
- Artık yeter! (17.03.2020)

Şarkısözlerinde Duraksama

Şarkısözü yayınlmaya, adım-adım sonveriyorum. Yayınlayacağım videolara, alışıldık biçimde; şarkısözlerini de ekleyeceğim.

Müzikbilimle bağdaşmayan şarkılara, kendi sözlerimi yazacağım ve "Klasik Türk Müziği Şarkılarım" bölümünde yayınlayacağım.


İlginize

Nâçizâne ağbağımda, kimi şarkı ve türkülere, enstrümentaller ekliyorum; bunların tümü, değerli gönül dostum Nihat Demirci'nin, klavye (org) derlemeleridir.

Burada bulamadığınız ve dahâ yüzlerce enstrümentali, Nihat Demirci'nin sitesinden, ücretsizce sağlayabilirsiniz: www.nihatdemirci.com.


Content Management Powered by CuteNews
tankut.sebat.org
© 2011 • Tan Tankut