Videolarımı, en verimli biçimde izleyebilmeniz için; OPERA ağ tarayıcısını öneriyorum.

Gamzene kondurdun


Kendi yorumum:


Beste: Nâmık Kemâl Aktan
Güfte: Nâmık Kemâl Aktan
Makâm: Muhâyyer Kürdî
Usûl: Düyek


***

Gamzene, kondurdun simsiyâh beni;
sımsıcak bakışın, yakıyor beni!
(Gamzene, kondurdun simsiyâh beni;
sımsıcak bakışın, yakıyor beni!)
Şarkının enstrümentali:
Enstrümental: Nihat Demirci

Takılıp peşine, sonunda seni;
sevmeyen, bir pişmân; seven, bin pişmân!
(Takılıp peşine, sonunda seni;
sevmeyen, bir pişmân; seven, bin pişmân!)Şarkının notaları
Şarkının notaları


Kaç bahâr bekledim dönüp-gelmeni!
Özledim kalbime akan bûseni.
(Kaç bahâr bekledim dönüp-gelmeni!
Özledim kalbime akan bûseni.)
İnanıp sözüne, sonunda seni;
sevmeyen, bir pişmân; seven, bin pişmân!
(İnanıp sözüne, sonunda seni;
sevmeyen, bir pişmân; seven, bin pişmân!
[sevmeyen, bir pişmân; seven, bin pişmân!])


***

Besteci ve sözyazarı Nâmık Kemâl Aktan
Nâmık Kemâl Aktan

Açıklama:

Bu şarkıdaki müzikbilimsel yanlışları, düzenlemem ve düzeltmem gerekiyordu.

Çözüm yolu olarak da; sözlerdeki dilbilimsel ve şiîr sanatı yanlış- larında, kurnazlıklar yaptım.

Her iki dizede de geçen şu kısımlara dikkat edin: "... sonunda seni..."

Üstâdımız, orada; terimi bölerek, dize atladı!

Sorumsuz şarkısözü yazarlarımız ve şâîrlerimiz, bu tür saçma- lıklara ve aymazlıklara, çokça başvuruyorlar!

Üstâdımızın buradaki yanlışını düzeltmek çin, çözümyolu aradım; ve tek seçeneğim; bir noktalı virgül kullanmak oldu.

Uyguladığım yöntem, hem müzikbilimsel, hem de dilbilimsel açıdan; hiç de doğru değil! Ama başkla çözüm bulamadım.
En Son Ondörbeşinci İlâ Onüçüncü KTM şarkım

Onbeşinci şarkım:
"Bu ateşi, sen yaktın içime!"
Ondördüncü şarkım:
"Aşk, bu değil!"
Onüçüncü şarkım:
"Fikrimin ince gülü"***

Önemli Not

Son süreç akciğer hastasıyım. Son günlerde, belirgin bir solunum nöbeti geçiriyorum; şarkı yorumlamakta, güçlük çekiyorum. Sizin arzûladığınız kadar çabukça, şarkılar ve türküler yayınlayamıyorum.
Ama ben; bu durumu, fırsata çevirdim; ve eski kayıtlardaki kusurları düzenliyorum.
Yine de elimden geldiği kadarıyla, türkülerimi ve şarkılarımı yayınlayacağım. (24 mayıs 2020)***

Son eklentim:
"Gelmez cânım!"

Kendi Sesimden İlk Onaltı Eklentim

- Gelmez cânım!
- Bu ateşi, sen yaktın içime!
- Aşk, bu değil! (DS)
- Fikrimin ince gülü (DS)
- Gamzene kondurdun
- Dermân, kâr eylemez!
- Böyle bir kara sevdâ (DS)
- Gözlerin (DS)
- Olmaz ilâç sîne-î sâd
- Öyle yeşil gözleri vardı (DS)
- Nârdânem-birtânem (DS)
- Bir kızıl gonca
- Nâzende sevgilim
- Avuçlarımda, sıcaklığın var! (DS)
- Kıymetini bilemeden (DS)
- Noktadır benlerin (DS)


Son eklentim:
"Nerdesin, alktığım?"

Klasik Türk Müziği Şarkılarım (Kendi Güftelerimle)

- Nerdesin, alktığım? (30.05.2020)
- Yeşil gözlüm (16.05.2020)
- Işınsız güzdeş (09.05.2020) (DS)
- Şaşkın alkan! (29.04.2020) (DS)
- Gizli alk (24.04.2020) (DS)
- Alazlı'nın en güzeli (16.04.2020) (DS)
- Gözler (13.04.2020) (DS)
- Yaşam (09.04.2020) (DS)
- Alagözler (05.04.2020) (DS)
- Derin kış! (03.04.2020) (DS)
- Alazlılı nâzlı yârim (24.03.2020)
- Güzel Sakaryalı'm (18.03.2020)
- Artık yeter! (17.03.2020) (DS)


Güncel Üçlü Gözdem

Özgün başlık: "Noktadır benlerin"

TR: "Noktadır benlerin"
DE: "Endlose Gala mit Dir"
EN: "My special love"
Bu şarkının Almanca sürümü, ömrümde gerçekleştirdiğim ilk ses kaydımdır. Bu kayıtta, en ufak bir teknik düzenleme yoktur; bütünüyle "yalın"dır.


Son düzenlediğim:
"Love heat in the club"

En Son Düzelttiğim Hatâlı Sayfalar

- Love heat in the club
   Bu güzel erotik şarkının,
   aranağmelerinin sesini yükselttim;.
   ve tüm şarkının sesini dinginledim.
   Ayrıca; kimi cızırtıları sildim.
- Gamzene kondurdun
   Aranağmelerdeki ses tonunu yükselttim.
   Sözlü kısımlardaki sesi dinginledim.
- Güzel Sakaryalı'm
   Aranağmelerdeki ses tonunu yükselttim.
   Sözlü kısımlardaki ses tonunu düşürdüm.
- Gözlerin
   Aranağmelerdeki ses tonunu yükselttim.
- Alazlılı nâzlı yârim
   Giriş aranağmesindeki ses tonunu yükselttim.
- Derin kış!
   Türkçe ses kaydını değiştirdim.
- Love at first sight
   İngilizce ses kaydını değiştirdim. İlk kayıtta  (indirin);  "fight" sözcüğü, "light" gibi algılanıyordu.
- Bir kızıl gonca
   Ses kaydını değiştirdim.
- Kıymetini bilemeden
- Avuçlarımda, sıcaklığın var!
- Nârdânem-birtânem


Şarkısözlerinde Duraksama

Şarkısözü yayınlmaya, adım-adım sonveriyorum. Yayınlayacağım videolara, alışıldık biçimde; şarkısözlerini de ekleyeceğim.

Müzikbilimle bağdaşmayan şarkılara, kendi sözlerimi yazacağım ve "Klasik Türk Müziği Şarkılarım" bölümünde yayınlayacağım.


İlginize

Nâçizâne ağbağımda, kimi şarkı ve türkülere, enstrümentaller ekliyorum; bunların tümü, değerli gönül dostum Nihat Demirci'nin, klavye (org) derlemeleridir.

Burada bulamadığınız ve dahâ yüzlerce enstrümentali, Nihat Demirci'nin sitesinden, ücretsizce sağlayabilirsiniz: www.nihatdemirci.com.


Content Management Powered by CuteNews
tankut.sebat.org
© 2011 • Tan Tankut