Kış masalı
Beste ve söz: Âdem Gümüşkaya
İzmir marşı
Beste: (???)
Bölüm:   Marşlarım
Kol düğmeleri
Beste: Barış Manço
Katyuşa  (Катюша)
Beste: Matvyey İsaakoviç Blanter

Bölüm:   Yabancı Ezgilerim
Papatya gibisin!
Beste: Necdet Koyutürk
Bölüm:   Tangolarım
Bölümlerde, yeni düzenlemeler...
      Kimi bölümleri etkisizleştirdim.
"Yabancı Ezgilerim" bölümünü açtım
      Amacım, her alana yayılmak değildir.
Yenilikleri yükledim
     Nâçizâne ağbağımda, belirgin değişiklik
     ve genişlemeler uyguladım.
Kullanıcı güvenliğiniz ile ilgili
     Sizin kişisel verileriniz, benim
     ilgi alanım değildir.
Telif özgürlüklerim üzerine
     Her tür 'yasaklayıcı bakış açısı'na,
     kesinlikle karşıyım!  Ancak...
(Son ağbağ sürümü: 08/25/2020, 10.10)
Tan Tankut'un Yeri'nden bir bağlantı    İçbağlantı
Erol Sürül'ün Kişisel Ağbağı'na yönlendirme   Dışbağlantı
İki ya da dahâ çok aykırı dil seçeneği   En-az iki değişik dil seçeneği
Aynı şarkıya, en az iki farklı yorum ya da değişik güftelerle yorum   'Çoklu kayıt' ya da 'çifte kayıt'
Ses yorumu içeren video eklentisi bulunur Ses yorumu içeren video eklentisi var
Yalnızca seskaydı bulunur Yalnızca seskaydı bulunur
Kişisel Ağbağım
     Her türden düşüncelerim, aykırı
     yazılarım ve kişisel bilgilerim
Gizem
     Güzeller güzeli Gizem Gözsel'in
     sürükleyen serüvenleri!
Kişisel Ağbağım
     Her türden düşüncelerim ve kişisel
     bilgilerim
Suç Örgütü Hukûk Birimleri!
     Aralıksızca suç işleyen Bonn polis
     örgütü ve hukûk birimleri!
 
 Kendi Sesimden


 Bir ses sanatçısı,
     ünlü olabilir mi?
Sözgüyü yapıtlaştıran; sözdür!
Sözlerde aktarılanlar; özdür!
Gereksizdir uzun araezgi;
dinleyenlerde, yaratır bezgi!


Tüm videolarımı ve seskayıtlarımı, gönül rahâtlığı ile indirebilirsiniz; bilâkis ricâmdır.
   Ancak; herhangi bir ortamda yayımlamanıza, izin yok!   (Telif özgürlüklerim)
Eğer yeni düzenlediğim bir videoyu, dahâ önce izlemişseniz;  ağtarayıcınızdaki "çerezler"  bölümünü açın
      ve "belgeler ve diğer kayıtlar"  kısmını "boşaltın".  Aksi durumda; hâlâ eski videoyu izleyebiliyor olabilirsiniz.

Guantanamera


Kendi yorumum:
Ezgi: José Fernández Diaz
Söz: José Martí
Ülke: Küba
Tür: Yerel sözelseli (Küba türküsü)
Yöresel: Guajida


***

 Guantanamera! Guajida Guantanamera!
Yo soy un hombre sincero,
de donde crece la palma,
y antes de morirme quiero
echar mis versos del alma.
Bestenin enstrümentali: Nihat Demirci


 Guantanamera! Guajida Guantanamera!
Mi verso es de un verde claro
y de un carmín encendido.
Mi verso es un ciervo herido
Enstrümental şefimiz
Nihat Demirci
que busca en el monte amparo.

Guantanamera! Guajida Guantanamera!
Cultivo una rosa blanca,
en julio como en enero,
para el amigo sincero
que me da su mano franca.

 Guantanamera! Guajida Guantanamera!
Con los pobres de la tierra
quiero yo mi suerte echar.
El arroyo de la sierra
me complace más que el mar.
Guantanamera! Guajida Guantanamera!


***

Açıklamalar:


Guantanamera sözcüğü, Guantánamolu kadın anlamına gelir.

Guajida sözcüğü ise; kırsallı (kadın) ya da taşralı (kadın) anlamına gelir (taşralı erkek: guajido). Ayrıca; Guajida sözcüğü, Kuba'da bir dans türünü ve halk müziğini tanımlar.

Guajida Guantanamera kavramı ise, Guantánamolu kırsal kadın (eril: guajido Guantamamero) anlamına geldiği gibi; aynı ânda, Guantánamo türküsü ya da Guantánamo dansı anlamına da gelebiliyor. Ve bunun dışında, bir sürü başka anlamlara da gelebiliyor.

Bu şarkısözünde, öylesine güzel bir sözcük oyununa başvuruluyor ki; herkes, isteyebildiği her anlama çekebiliyor. Onun içindir ki; aynı beste, hem aşk şarkısı, hem siyâsî simge, hem toplumsal gelişmişlik ve de nice diğer alanlarda yorumlanabiliyor.


Benim Yorumum Üzerine:

Ben, bu güzel şarkıyı; siyâsî amaçlı yorumluyorum.

Bu güzel ezgiyi dinlerken: Che Guevará'yı ve Fidel Castro'yu düşünün. Ne tür güçlüklerle karşılaşmışlardı! Ama sonunda; ikis de, başarıya ulaşmışlardı!

Şarkının nakarâdını, olduğu gibi aktarayım:


"Guantanamera! Guajida Guantanamera!
Guantanamera! Guajida Guantanamera!

Guantanamera! Guajida Guantanamera!
Guantanamera! Guajida
Guantanamera!"


İlk iki dizeyi, şöyle algılayın: "Ben, özgürüm; ve hep özgür kalacağım!"

İkinci iki dizeyi ise (eğik yazdım), şöyle algılayın: "Beni, ne kadar sömürmeye ve ezmeye kalkıişsanız da; yine başarılı olacağım ve özgür kalacağım!"

Sesimi, dahâ da gürleştirdiğim kısımlarda (kalın harflerle); kesin başarıyı ve özgürlüğü vurguluyorum.

Sözelselin sonundaki nakarâdı ise; bütünüyle gür okuyorum. Yâni: "Artık kesinlikle, başarıya ulaştım!"


Ayrıca:

Bu arada; Che Guevará adı, Çe Geberâ diye okunur.

Dipnot: Komünist ya da sosyalist değilim; katıksız liberalistim.***

İlk Beş Yabancı Ezgim

Katyuşa  (Катюша)

Love in Portofino

Wenn der weiße Flieder     wierdernlüht"
   
Guantanamera
Sway  (Qien será?)
 ***

Tüm Yabancı Ezgilerim

Katyuşa (Катюша)
Love in Portofino
Wenn der weiße Flieder wieder blüht
Sway  (Quién será?)
Guantanamera

Powered by CuteNews
Önemli Bilgi
Seslendirdiğim tüm yapıtların %90'ını; dahâ önce, hiç kimsenin sesinden dinlemedim.
Bestecilerin önerilerini ve öngörülerini de bilmiyorum.
Bu durum, benim öncelikli damağımdır.
Tan Tankut'un Yeri
tankut.sebat.net
2011'den beri  •   ©  Tan Taner Tankut
Şarkı ve türkülerimin her tür hakları, bende saklıdır.
İletke: Bana, iletke ile ulaşın.
Tek bir insân bile, benim sâyemde mutlu olabiliyorsa; ben, dünyânın en mutlu insânıyımdır.
 
Hiç bitmeyen aşkımız
Beste: Cem Özkarslı
Güfte: Füsun Palık
Yusuf Nalkesen
Avuçlarımda, sıcaklığın var!
Dönüşsüz yolculuğum  
Nârdânem-birtânem  
Vedâ bûsesi  
Vedâ bûsesi (2)  

Avnî Anıl
Bu şarkıların gözü, kör olsun!
Alazlılı nâzlı yârim
Aşk, bu değil!  
Gönlümdeki ısın  

Nâmık Kemâl Aktan
Gamzene kondurdun
Gözlerin  
Şaşkın alkan!  

Sâdettin Kaynak
Dermân, kâr eylemez!
Noktadır benlerin  
Bugün de, akşam oldu!

Suat Sayın
Kapıldım Yeşilgöz'e!
Yâr mı tatlı; sanrın mı?
Sus! Kimseler duymasın!  

Necdet Tokatlıoğlu
Artık yeter!  
Bu ateşi, sen yaktın içime!
Nerdesin, alktığım?

Zekî Müren
Bir gönül hikâyesi
Şimdi, uzaklardasın!

Erol Sayan
Kadehinde, zehîr olsa...
Mulâ! Mulâ!  

Münir Nûreddin Selçuk
Âşıka, Bağdat sorulmaz!
Derin kış!  

Taner Şener
Kıymetini bilemeden  
Öyle yeşil gözleri vardı!  

Dr. Alâeddin Yavasça
O güzel başını, göğsüme yasla!
O güzel başını, göğsüme yasla! (2)

Müşerref Akay
Ata'nın öğütü    

Teoman Alpay
Gökyüzünde, yalnız gezen y...

Selâhattin Altınbaş
Alagözler  

Âmir Ateş
Bir kızıl gonca

Andrey Babayev
Nâzende sevgilim

Hacı Ârif Bey
Olmaz ilâç sîne-î sâd  

Muâllîm İsmail Hakkı Bey
Fikrimin ince gülü  

Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Kapıldım-gidiyorum!

Şemseddin Ziyâ Bey
Âhû gibi kaçıyor!  

Gültekin Çeki
Eski dostlar!

Gündoğdu Duran
Böyle bir karasevdâ  

Dramalı Hasan Hasgüler
Gelmez cânım!

Dr. Selâhâttin İçli
Zaytin gözlüm

Nev'eser Kökdeş
Cânândan, uzak kaldı gönül!

Zeynettin Maraş
Gizli alk  

Ünal Narçın
Alazlı'nın en güzeli  

Şekip Ayhan Özışık
Güzel Sakaryalı'm

Cem Özkarslı
Hiç bitmeyen aşkımız  

Selim Öztaş
Işınsız güzdeş  

Medîhâ Şen Sancakoğlu
Masal ülkesinden gelmiş gibisin!

Mustafa Seyrân
Yeşil gözlüm  

Ömer Fârûk Şâhin
Hasret akşamında  

Selâmî Şâhin
Gözler  

Turhan Taşan
Büyülü evren!

Fehmî Tokay
Yanarım gündüz-gece!

Ârif Sâmî Toker
Yaşam  

Zekâî Tunca
Kaçamaktaki çift

Sevgi Uğurlu
Avuntu aradım  

Nur eine Nacht mit Dir
Beste: Suat Sayın
Suat Sayın
Nur eine Nacht mit Dir

Halil Karaduman
Verbotenes Verlangen