Ayrıldım; güler miyim!
Notalayan: Işık Başel
Guantanamera
Beste: José Fernández Diaz
Bölüm:   Yabancı Ezgilerim
Gel Beşiktaş'a
Beste: Nihat Demirci
Bölüm:   Marşlarım
Bölümlerde, yeni düzenlemeler...
      Kimi bölümleri etkisizleştirdim.
"Yabancı Ezgilerim" bölümünü açtım
      Amacım, her alana yayılmak değildir.
Yenilikleri yükledim
     Nâçizâne ağbağımda, belirgin değişiklik
     ve genişlemeler uyguladım.
Kullanıcı güvenliğiniz ile ilgili
     Sizin kişisel verileriniz, benim
     ilgi alanım değildir.
Telif özgürlükleri üzerine
     Her tür 'yasaklayıcı bakış açısı'na,
     kesinlikle karşıyım!  Ancak...
(Son ağbağ sürümü: 08/25/2020, 10.10)
Tan Tankut'un Yeri'nden bir bağlantı    İçbağlantı
Erol Sürül'ün Kişisel Ağbağı'na yönlendirme   Dışbağlantı
İki ya da dahâ çok aykırı dil seçeneği   En-az iki değişik dil seçeneği
Aynı şarkıya, en az iki farklı yorum ya da değişik güftelerle yorum   'Çoklu kayıt' ya da 'çifte kayıt'
Ses yorumu içeren video eklentisi bulunur Ses yorumu içeren video eklentisi var
Kişisel Ağbağım
     Her türden düşüncelerim, aykırı
     yazılarım ve kişisel bilgilerim
Gizem
     Güzeller güzeli Gizem Gözsel'in
     sürükleyen serüvenleri!
Kişisel Ağbağım
     Her türden düşüncelerim ve kişisel
     bilgilerim
Suç Örgütü Hukûk Birimleri!
     Aralıksızca suç işleyen Bonn polis
     örgütü ve hukûk birimleri!
 
Tüm videolarımı, gönül rahâtlığı ile indirebilirsiniz; bilâkis ricâmdır.
Ancak herhangi bir ortamda yayımlamanıza, izin yok!
  (Telif özgürlüklerim)

Telif özgürlükleri üzerine


Şu kadarını, bilmenizi isterim; her türlü yasaklayıcı bakış anlayışına, kesinlikle karşıyım. Anlayacağınız; katıksız bir liberalistim.

Yaşamdaki en büyük amacım; insânların, mutlu olduğunu görebilmektir. Tek bir insân bile, sâyemde mutlu olabiliyorsa; ben, dünyânın en mutlu insânıyımdır.

Ancak...

Bizde, güzel bir deyim var: "Kaş yapmak isterken; göz çıkarmamalıyız!"

Birileriniz, kendi-kendilerine sormuştur: "Şu Tan Tankut, videolarını; neden sömürge ortamlarında (sosyal medya) yayımlamıyor?"

Aranızdaki Müslümânvârî düşünenler ise, şöyle düşünüyordur: "Yâhû; şu Tan Tankut, ne kadar salak birisiymiş! Videolarını, YouTube'da yayınlamıyor da; kendi sitesinde yayınlıyor! Tan Tankut, beyinsizin teki olmalı!"

İnsânlarımızın çoğunluğu da, Müslümân olduğu için; o ikinci düşünce biçimi, ağırlıkta kalıyor. Müslümân işte! Ne yaparsınız?

Dirceğizlerim!

Yasakçılığı sevseydim; bir video oynatıcısı kullanırdım ve videolarımı indirmenizi önlerdim. Ama böyle bir şeyi, aslâ yapmam!

Videolarımın her birini, sorunsuzca indirebilmeniz için; özellikle tarayıcı oynatıcılarından yararlanıyorum. Videolarımın topunu indirebilirsiniz; bilâkis mutlu olurum.

Erişim yasağından ötürü, ağbağıma ulaşlamayan dirceğizlerime de; örneğin, iletke yönte- miyle gönderebilirsiniz. Bunu yaparsanız; bilâkis çok mutlu olurum.

Ama dikkat!

Şarkı ve türkülerimi, hiç bir sömürge ortamına yükleyemezsiniz! Bitti!

Ama reklam geliri olmayan kendi sitelerinize yükşleyip, yayınlayabilirsiniz.

Sömürge ortamlarına getirdiğim yasağın, iki nedeni ver:

Bir: Farkındasınızdır; "sömürge ortamı" kavramını kullanıyorum. Oralarda, ne kadar video yayınlarsanız; her şeyden önce; sömürgecilerin, kazançlarını artırmalarını sağlarsınız! Sömürgeci dostu olan bir kişi, benim dostum olamaz!

İki: Türkiye'de, MESAM adı altında bir terör örgütü var. O teröristler, şarkılarımın tüm haklarını, ellerine geçiriyorlar! Ve benim sırtımdan, paracıkları okkalıyorlar! Terörist dostu olan bir kişi de, benim dostum olamaz!

Size sunduğum tüm bu iyi niyetli özgürlüklere karşın; ricâlarıma uymayanlar olursa; elbet de, yasal haklarımı kullanacağım.


Dipnot: "Dirceğizlerim" sözcüğü, "câncağızlarım" anlamına gelir.
Yazan:  Tan Tankut  -  Târih:  20.08.2020  -  Bölüm:  Ağbağım

***

Ağbağımla İlgili Bilgiler ve Bildiriler

Bölümlerde, yeni düzenlemeler yaptım
"Yabancı Şarkılar" bölümünü açtım
Ağbağımda, yeni düzenlemeler uyguladım
Kullanıcı güvenliğiniz ile ilgili
Telif özgürlükleri üzerine


Powered by CuteNews
Önemli Bilgi
Seslendirdiğim tüm yapıtların %90'ını; dahâ önce, hiç kimsenin sesinden dinlemedim.
Bestecilerin önerilerini ve öngörülerini de bilmiyorum.
Tan Tankut'un Yeri
tankut.sebat.net
2011'den beri  •   ©  Tan Taner Tankut
Şarkı ve türkülerimin her tür hakları, bende saklıdır.
İletke: Bana, iletke ile ulaşın.
Tek bir insân bile, benim sâyemde mutlu olabiliyorsa; ben, dünyânın en mutlu insânıyımdır.
 
Bir kızıl gonca
Beste: Âmir Ateş
Nâmık Kemâl Aktan
Gamzene kondurdun
Gözlerin  
Şaşkın alkan!  

Sâdettin Kaynak
Dermân, kâr eylemez!
Noktadır benlerin  
Bugün de, akşam oldu!

Yusuf Nalkesen
Avuçlarımda, sıcaklığın var!
Dönüşsüz yolculuğum    
Nârdânem-birtânem  

Necdet Tokatlıoğlu
Artık yeter!  
Bu ateşi, sen yaktın içime!
Nerdesin, alktığım?

Avnî Anıl
Alazlılı nâzlı yârim
Aşk, bu değil!  

Taner Şener
Kıymetini bilemeden  
Öyle yeşil gözleri vardı  

Selâhattin Altınbaş
Alagözler  

Âmir Ateş
Bir kızıl gonca

Andrey Babayev
Nâzende sevgilim

Hacı Ârif Bey
Olmaz ilâç sîne-î sâd  

Muâllîm İsmail Hakkı Bey
Fikrimin ince gülü  

Şemseddin Ziyâ Bey
Âhû gibi kaçıyor!  

Gündoğdu Duran
Böyle bir karasevdâ  

Dramalı Hasan Hasgüler
Gelmez cânım!

Nev'eser Kökdeş
Cânândan, uzak kaldı gönül!

Zeynettin Maraş
Gizli alk  

Zekî Müren
Bir gönül hikâyesi

Ünal Narçın
Alazlı'nın en güzeli  

Şekip Ayhan Özışık
Güzel Sakaryalı'm

Selim Öztaş
Işınsız güzdeş  

Medîhâ Şen Sanocaklı
Masal ülkesinden gelmiş gibisin!

Erol Sayan
Mulâ! Mulâ!  

Suat Sayın
Sus! Kimseler duymasın!  

Münir Nûreddin Selçuk
Derin kış!  

Mustafa Seyrân
Yeşil gözlüm  

Ömer Fârûk Şâhin
Hasret akşamında  

Selâmî Şâhin
Gözler  

Fehmî Tokay
Yanarım gündüz-gece!

Ârif Sâmî Toker
Yaşam  

Zekâî Tunca
Kaçamaktaki çift

Sevgi Uğurlu
Avuntu aradım  

Dr. Alâeddin Yavasça
O güzel başını, göğsüme yasla!