Yemen türküsü
Notalayan: Muzaffer Sarısözen
Adanalı
Notalayan: Muzaffer Sarısözen

Âcem gızı
Notalayan: Osman Özdenkçi

Adatepe
Notalayan: Mehmet Özbek

Ayrıldım; güler miyim?!
Notalayan: Işık Başel

Bolu Beyi
Notalayan: Muzaffer Sarısözen

Deymen gamlı-yaslı gönlüme!
Notalayan: Mehmet Erenler

İzmir'in kavakları
Notalayan: Muzaffer Sarısözen

Gesi bağları
Notalayan: Muzaffer Sarısözen

Damdan dama atlan, yâr!
Notalayan: Muzaffer Sarısözen

Bu tepe, pulli tepe!
Notalayan: Nîdâ Tüfekçi

Kara kaşlar, kara gözler!
Notalayan: Ahmet Yamacı

Çökertme
Notalayan: Muzaffer Sarısözen

Meşelidir engin dağlar!
Notalayan: Emin Aldemir

Arpa-buğday-dâneler!
Notalayan: Nîdâ Tüfekçi

Karam
Notalayan: Muzaffer Sarısözen

Âhirim, sensin!
Besteci: Neşet Ertaş

Yemenimde, hâre var!
Notalayan: ???

Kış masalı
Besteci: Âdem Gümüşkaya vs.

Ben, giderim Batum'a!
Notalayan: Muzaffer Sarısözen

Ay balam!
Beste: Ârif Sâmi Toker

HE: Hava nagila
Beste:  (???)
Bölüm:   Yabancı Ezgilerim
ES: Guantanamera
Beste: José Fernández Diaz

EN: Sway
Beste: Luis Demetrio ve Pablo B. Ruiz

DE: Wenn der weiße Flieder wieder...
Beste: Franz Doelle

IT: Love in Portofino
Beste: Fred Buscaglione

RU: Katyuşa  (Катюша)
Beste: Matvyey İsaakoviç Blanter

FR: La chanson de Lara
Beste: Maurice Jarre
Akşam güneşi
Beste: Orhan Kencebay
Bölüm:   Arabesk
 
Kendimle İlgili
3.0 oktavlı bariton ile 5.5 oktavlı bas arasındaki tüm sestonlarına, kolaylıkla ve sorunsuzca ulaşabiliyorum. Hattâ tüm bu sestonlarının, milyonlarca aranüansını uygulayabiliyorum.

Genç Bestecilerimize Çağrı
Bestelerinizin notalarını, enstrümentallerini ve güftelerini; bana yollarsanız; çok mutlu olurum.

Sözgüyü yapıtlaştıran; sözdür!
Sözlerde aktarılanlar; özdür!
Gereksizdir uzun araezgi;
dinleyenlerde, yaratır bezgi!
Tüm videolarımı ve seskayıtlarımı, gönül rahâtlığı ile indirebilirsiniz; bilâkis ricâmdır.
   Ancak; herhangi bir ortamda yayımlamanıza, izin yok!   (Telif özgürlüklerim)
Eğer yeni düzenlediğim bir videoyu, dahâ önce izlemişseniz;  ağtarayıcınızdaki "çerezler" bölümünü açın ve "belgeler ve diğer kayıtlar" kısmını "boşaltın". Aksi durumda; hâlâ eski videoyu izliyorsunuzdur.

Telif özgürlüklerim üzerine


Şu kadarını, bilmenizi isterim; her türlü yasaklayıcı bakış anlayışına, kesinlikle karşıyım. Anlayacağınız; katıksız bir liberalistim.

Yaşamdaki en büyük amacım; insânların, mutlu olduğunu görebilmektir. Tek bir insân bile, sâyemde mutlu olabiliyorsa; ben, dünyânın en mutlu insânıyımdır.

Ancak...

Bizde, güzel bir deyim var: "Kaş yapmak isterken; göz çıkarmamalıyız!"

Birileriniz, kendi-kendilerine sormuştur: "Şu Tan Tankut, videolarını; neden sömürge ortamlarında (sosyal medya) yayımlamıyor?"

Aranızdaki Müslümânvârî düşünenler ise, şöyle düşünüyordur: "Yâhû; şu Tan Tankut, ne kadar salak birisiymiş! Videolarını, YouTube'da yayınlamıyor da; kendi sitesinde yayınlıyor! Tan Tankut, beyinsizin teki olmalı!"

İnsânlarımızın çoğunluğu da, Müslümân olduğu için; o ikinci düşünce biçimi, ağırlıkta kalıyor. Müslümân işte! Ne yaparsınız?

Dirceğizlerim!

Yasakçılığı sevseydim; bir video oynatıcısı kullanırdım ve videolarımı indirmenizi önlerdim. Ama böyle bir şeyi, aslâ yapmam!

Videolarımın her birini, sorunsuzca indirebilmeniz için; özellikle tarayıcı oynatıcılarından yararlanıyorum. Videolarımın topunu indirebilirsiniz; bilâkis mutlu olurum.

Erişim yasağından ötürü, ağbağıma ulaşlamayan dirceğizlerime de; örneğin, iletke yönte- miyle gönderebilirsiniz. Bunu yaparsanız; bilâkis çok mutlu olurum.

Ama dikkat!

Şarkı ve türkülerimi, hiç bir sömürge ortamına yükleyemezsiniz! Bitti!

Ama reklam geliri olmayan kendi sitelerinize yükşleyip, yayınlayabilirsiniz.

Sömürge ortamlarına getirdiğim yasağın, iki nedeni ver:

Bir: Farkındasınızdır; "sömürge ortamı" kavramını kullanıyorum. Oralarda, ne kadar video yayınlarsanız; her şeyden önce; sömürgecilerin, kazançlarını artırmalarını sağlarsınız! Sömürgeci dostu olan bir kişi, benim dostum olamaz!

İki: Türkiye'de, MESAM adı altında bir terör örgütü var. O teröristler, şarkılarımın tüm haklarını, ellerine geçiriyorlar! Ve benim sırtımdan, paracıkları okkalıyorlar! Terörist dostu olan bir kişi de, benim dostum olamaz!

Size sunduğum tüm bu iyi niyetli özgürlüklere karşın; ricâlarıma uymayanlar olursa; elbet de, yasal haklarımı kullanacağım.


Dipnot: "Dirceğizlerim" sözcüğü, "câncağızlarım" anlamına gelir.
Önemli Bilgi
Seslendirdiğim tüm yapıtların %90'ını; dahâ önce, hiç kimsenin sesinden dinlemedim.
Bestecilerin önerilerini ve öngörülerini de bilmiyorum.
Bu durum, benim öncelikli damağımdır.
Tan Tankut'un Yeri
tankut.sebat.net
2011'den beri  •   ©  Tan Taner Tankut
Şarkı ve türkülerimin her tür hakları, bende saklıdır.
İletke: Bana, iletke ile ulaşın.
Tek bir insân bile, benim sâyemde mutlu olabiliyorsa; ben, dünyânın en mutlu insânıyımdır.
 
Dermân, kâr eylemez!
Beste: Sâadettin Kaynak
Bölüm:   Klasik Türk Müziği Sözgülerim

Önceki Düzenlediğim Eklentim

Özbaşlık: "Öyle yeşil gözleri vardı!"

Beste: Taner Şener
Öyle yeşil gözleri vardı!
Kunterbunte Blicke
Loveheat in the club

Bir Önceki Düzenlediğim Eklentim

Özbaşlık: "Hasret akşamında"

Beste: Ömer Fârûk Şâhin
Hasret akşamında
Abend der Sehnsucht
Night of longing

Dahâ Önce Düzenlediğim Eklentim

Özbaşlık: "Âhû gibi kaçıyor!"

Beste: Şemseddin Ziyâ Bey
Âhû gibi kaçıyor!
Die Flirtfee
Pretty thing!
Eintracht in Bonn  (İstanbul karşilaması)
Beste: Necdet Varol
Liebe ist...  (Nîsân yağmuru)

Beste: Rizâ Ates
Eine Nach mit Dir  (Seninle, bir gece...)
Beste: Suat Sayın
Verbotenes Verlangen (Rüyâlarda buluş.)
Beste: Halil Karaduman

Papatya gibisin!
Beste: Necdet Koyutürk
Bölüm:   Tangolarım
Âşıka, Bağdat sorulmaz!
Beste: Münir Nûreddin Selçuk
Onuncu yıl marşı
Beste: Cemâl Reşit Rey
Bölüm:   Marşlarım
İzmir marşı
Beste: Kaptanz. Ali Rızâ Bey (?)

Gel Beşiktaş'a
Beste: Nihat Dmirci
O yaz
Beste: Bora Ayanoğlu
Kol düğmeleri
Beste: Barış Manço
Telif özgürlüklerim üzerine
     Her tür 'yasaklayıcı bakış açısı'na,
     kesinlikle karşıyım!  Ancak...
(Son ağbağ sürümü: 08/25/2020, 10.10)
Tan Tankut'un Yeri'nden bir bağlantı    İçbağlantı
Erol Sürül'ün Kişisel Ağbağı'na yönlendirme   Dışbağlantı
İki ya da dahâ çok aykırı dil seçeneği   En-az iki değişik dil seçeneği
Aynı şarkıya, en az iki farklı yorum ya da değişik güftelerle yorum   'Çoklu kayıt' ya da 'çifte kayıt'
Ses yorumu içeren video eklentisi bulunur Ses yorumu içeren video eklentisi var
Yalnızca seskaydı bulunur Yalnızca seskaydı bulunur
Kişisel Ağbağım
     Her türden düşüncelerim, aykırı
     yazılarım ve kişisel bilgilerim
Gizem
     Güzeller güzeli Gizem Gözsel'in
     sürükleyen serüvenleri!
Kişisel Ağbağım
     Her türden düşüncelerim ve kişisel
     bilgilerim
Suç Örgütü Hukûk Birimleri!
     Aralıksızca suç işleyen Bonn polis
     örgütü ve hukûk birimleri!