Videolarımı, en verimli biçimde izleyebilmeniz için; OPERA ağ tarayıcısını öneriyorum.
Anasayfa
Güncel gözdem:
"Nerdesin, alktığım?"

Kendi Sesimden Son On Eklentim

- Gelmez cânım!
- Bu ateşi, sen yaktın içime!
- Aşk, bu değil! (DS)
- Fikrimin ince gülü (DS)
- Gamzene kondurdun
- Dermân, kâr eylemez!
- Böyle bir kara sevdâ (DS)
- Gözlerin (DS)
- Olmaz ilâç sîne-î sâd
- Öyle yeşil gözleri vardı (DS)


Altıncı türküm:
"İzmir'in kavakları"

İlk Beş Türkü Eklentim

- İzmir'in kavakları
- Değmen gamlı-yaslı gönlüme!
- Bolu Beyi
- Ayrıldım; güler miyim!
- Adatepe
- Âcem gızı

Değerli türküseverler, bundan sonra, güzel türkülerimizden bir demet de yayınlayacağım. Ama sırf şu ya da bu yöre takıntım olmayacak; tüm türkülerimizi, Klasik Türk Müziği değerinde seviyorum.


Beşinci türküm:
"Değmen gamlı-yaslı gönlüme!"

Şarkısözlerinde Duraksama

Şarkısözü yayınlmaya, adım-adım sonveriyorum. Yayınlayacağım videolara, alışıldık biçimde; şarkısözlerini de ekleyeceğim.

Müzikbilimle bağdaşmayan şarkılara, kendi sözlerimi yazacağım ve "Klasik Türk Müziği Şarkılarım" bölümünde yayınlayacağım.


İlginize

Dördüncü türküm:
"Bolu Beyi"
Nâçizâne ağbağımda, kimi şarkı ve türkülere, enstrümentaller ekliyorum; bunların tümü, değerli gönül dostum Nihat Demirci'nin, klavye (org) derlemeleridir.

Burada bulamadığınız ve dahâ yüzlerce enstrümentali, Nihat Demirci'nin sitesinden sağlayabilirsiniz: www.nihatdemirci.com.


Ağbağımdaki "Miâdı Tükenmiş" Amacım

Bu bağlantıda, her şeyden önce, kendi sevdiğim
şarkıların, sözlerini yayınlayacağım.
Üçüncü türküm:
"Ayrıldım; güler miyim!"

Ayrıca ağda dolaşan şarkı sözlerindeki, yazım yanlışlarını düzenleyceğim; yâni Türkçe yazım kurallarına göre uyarlayacağım. Çünkü şarkı sözleri, anlaşılır olmalı. Yazım kurallarından yoksun bir metin, işlevsiz olur.

Bir başka amaç da; bu sözleri, kendi anlayışıma göre, içinde bulunduğumuz çağa uyarlayacağım. Örneğin, "Tövbeler tövbesi" şarkısının balığını, "Bir dahâ, ki aslâ!" olarak, bu ağbağda bulabilirsiniz.


İkinci türküm:
"Adatepe"


07 Mart 2020 Târihinde Son Not

Ne kadar uğraştıysam da; Türk müziğindeki müzikbilimsel kusurları örtemedim.

Bundan sonra; sakısözleriyle, müzikbilimsel açıdan uyuşmayan şarkılara, kendi sözlerimi yazacağım.

Elimden geldiğince de; her şarkıdaki müzikbilimsel ve dilbilimsel kusurları, açıklamaya çalışacağım.


İlk türküm:
"Acem gızı"

tankut.sebat.org
© 2011 • Tan Tankut