Gesi bağları
Derleyen: Muzaffer Sarısözen
Kol düğmeleri
Beste: Barış Manço
Love in Portofino
Beste: Fred Buscaglione
Kaydı, besteye uygun biçimde kısalttım.
Bölüm:   Yabancı Ezgilerim
İzmir marşı
Beste: (???)
Bölüm:   Marşlarım
Bölümlerde, yeni düzenlemeler...
      Kimi bölümleri etkisizleştirdim.
"Yabancı Ezgilerim" bölümünü açtım
      Amacım, her alana yayılmak değildir.
Yenilikleri yükledim
     Nâçizâne ağbağımda, belirgin değişiklik
     ve genişlemeler uyguladım.
Kullanıcı güvenliğiniz ile ilgili
     Sizin kişisel verileriniz, benim
     ilgi alanım değildir.
Telif özgürlüklerim üzerine
     Her tür 'yasaklayıcı bakış açısı'na,
     kesinlikle karşıyım!  Ancak...
(Son ağbağ sürümü: 08/25/2020, 10.10)
Tan Tankut'un Yeri'nden bir bağlantı    İçbağlantı
Erol Sürül'ün Kişisel Ağbağı'na yönlendirme   Dışbağlantı
İki ya da dahâ çok aykırı dil seçeneği   En-az iki değişik dil seçeneği
Aynı şarkıya, en az iki farklı yorum ya da değişik güftelerle yorum   'Çoklu kayıt' ya da 'çifte kayıt'
Ses yorumu içeren video eklentisi bulunur Ses yorumu içeren video eklentisi var
Yalnızca seskaydı bulunur Yalnızca seskaydı bulunur
Kişisel Ağbağım
     Her türden düşüncelerim, aykırı
     yazılarım ve kişisel bilgilerim
Gizem
     Güzeller güzeli Gizem Gözsel'in
     sürükleyen serüvenleri!
Kişisel Ağbağım
     Her türden düşüncelerim ve kişisel
     bilgilerim
Suç Örgütü Hukûk Birimleri!
     Aralıksızca suç işleyen Bonn polis
     örgütü ve hukûk birimleri!
 
 Kendi Sesimden


 Bir ses sanatçısı,
     ünlü olabilir mi?
Sözgüyü yapıtlaştıran; sözdür!
Sözlerde aktarılanlar; özdür!
Gereksizdir uzun araezgi;
dinleyenlerde, yaratır bezgi!
Tüm videolarımı ve seskayıtlarımı, gönül rahâtlığı ile indirebilirsiniz; bilâkis ricâmdır.
   Ancak; herhangi bir ortamda yayımlamanıza, izin yok!   (Telif özgürlüklerim)
Eğer yeni düzenlediğim bir videoyu, dahâ önce izlemişseniz;  ağtarayıcınızdaki "çerezler"  bölümünü açın
      ve "belgeler ve diğer kayıtlar"  kısmını "boşaltın".  Aksi durumda; hâlâ eski videoyu izleyebiliyor olabilirsiniz.
Anasayfa
Son eklentim:
"Vedâ bûsesi"  

Beste:  Yusuf  Nalkesen

Son On Klasik Türk Müziği Eklentim

Vedâ bûsesi (2)  
Vedâ bûsesi  
Kapıldım-gidiyorum! (Bonus)
Zeytin gözlüm!
Şimdi, uzaklardasın!
Dönüşsüz yolculuğum  
O güzel başını, göğsüme yasla!
Bugün de, akşam oldu!
    (Enginde yavaş-yavaş!)
Bir gönül hikâyesi
Âhû gibi kaçıyor!  (Şu güzele, bir bakın!)  

Bu Bölümde Özel Eklenti

Özbaşlık: "Vedâ bûsesi"

TR: Vedâ bûsesi (2)
DE: Schmerz der Sehnsucht (2)
EN: Your pains hut me! (2)
Beste: Yusuf Nalkesen

Çok sert alkışladınız! Ben de, çığırtkanlık yaptım; bestenin, ikinci sürümünü ekledim!


***

Tango Kıvırmalarım

Papatya gibisin!
Beste: Necdet Koyutürk
Söz: Necdet Koyutürk
Tür: Klasik Türk Müziği (Tango)
Makâm: Nihâvend Fantezi
Usûl: Nîm Sofyân


Umarım; tangoyu da seversiniz.


***

En Son Düzelttiğim Eklentilerim   (11 eylül 2021)

Bu kayıtların birisini, özgün güftesiyle; ikisini de, kendi güftelerimle yayımlamıştım.

Nerdesin, alktığım?
(Hiç tükenmeyecek sandığımız...)
Beste: Necdet Tokatlıoğlu
Masal ülkesinden gelmiş gibisin! (Dudağın, gül açmış!)
Beste: Medihâ Şen Sancakoğlu
Güzel Sakaryalı'm
(O, beni; bir bahâr akşamı...)
Beste: Şekip Ayhan Özışık

Seskayıtlarınının araezgilerini kısaltırken...
Görselerde ve yazılarda da, kimi düzenlemele yaptım.


***

En Son Düzenlediğim Eklentilerim   (07 eylül 2021)

Özbaşlık: "Mevsimi gelmiş aşkın!"

TR: Şaşkın alkan!
DE: Liebe und Verwirrung!
EN: Season of love
Beste: Nâmık Kemâl Aktan

Türkçe seskaydını yeniledim.
Görsellerin arklayapılarını değiştirdim.
Yazı türlerinde ve renkerinde, yenilikler yaptım.


***

Bir Önceki Düzenlediğim Eklentim   (27 Ağustos 2021)

Özbaşlık: "Otomobil, uçar-gider!"

TR: Derin kış!
DE: Fahrt ins Unglück!
EN: Car in fire!
Beste: Münir Nûreddin Selçuk

Her üç seskaydını da yeniledim.
Görselleri, yeni düzenledim.
Yazı türlerini de değiştirdim.


***

"Zeytin gözlüm!"

Beste:  Dr.  Selâhâttin  İçli

Bir Önceki Eklentim

Zeytin gözlüm!

Beste: Dr. Selâhattin İçli
Güfte: Hüceste Aksavrın

Nihat Demirci'ye, sonsuz minnetlerimi sonu- yorum. Sonunda, basbariton sesimi sergileye- bileceğim bir enstrümentali de, hazırlamış oldu.


***

Son eklentim:
"Gönlümdeki ısın"     (Bir peri masalı)

Beste:  Avnî Anıl

Son On Klasik Türk Müziği Şarkılarım (Kendi Güftelerimle)

Gönlümdeki ısın  
Kaçamaktaki çift  
Avuntu aradım  
Mulâ! Mulâ!  
Yanarım gündüz-gece!
Nerdesin, alktığım?
Yeşil gözlüm  
Işınsız güzdeş  
Şaşkın alkan!  
Gizli alk  


***

Yalnızca Seskayıtları   (28 temmuz 2021)

Bir ayrıcalık yaptım; ve bir çırpıda, üç seskaydı ekledim.

Âh! Bu şarkıların gözü, kör olsun!
Beste: Avnî Anıl
Güfte: Şâhin Çandır

Gökyüzünde, yalnız gezen yıldızlar!
Beste: Teoman Alpay
Güfte: H. Münir Ebcioğlu

Eski dostlar!
Beste: Gültekin Çeki
Güfte: Hayrî Mumcu

İlk iki sözgüde, irili-ufaklı müzik- ve dilbilimsel kusurlar var. Ayrıca; çok uzunlar! Uzun şarkıları yayımlamayı sevmiyorum. (Çünkü öncelikli amacım; güzelim müziğimizi, yabancılara da tanıtmaktır.)

"Eski dostlar!" başlıklı besteyi ise; ileriki dönemlerde; İngilizce ve Almanca olarak da yayımlamak istiyorum.***

"Kapıldım-gidiyorum!"

Beste: Kaptanzâde Ali Rizâ Bey

Bonus ve Armağan   (08 hazîrân 2021)

Bir "son süreç" akciğer hastası olarak; ne zamân "gidebileceğimi", bilemem.

Ama sakın kaygılanmayın; sağlığım, bekle- nenin çok üstünde.

Bu şarkıyı, tüm gönül dostlarıma armağan ediyorum.

"Gittiğimde"; bolca dinleyebilesiniz.***

İlk İki Marşım

İzmir marşı

Beste: Kaptanzâse Ali Rızâ Bey (?)
  Gel Beşiktaş'a

Beste: Nihat Demirci***

Kol düğmeleri

Pop Müziği Yapıtlarım

Kol düğmeleri

Beste: Barış Manço
Söz: Barış Manço
Düzenleme: Raif Husiçiç (?)
Tür: Anadolu Rock
***

Onaltıncı türküm:
Âhîrim, sensin!

Son On Türkü Eklentim

Âhîrim, sensin!
Karam
Adanalı
Arpa-buğday-dâneler!
Meşelidir engin dağlar!
Çökertme
Kara kaşlar, kara gözler!
Bu tepe, pulli tepe!
Damdan dama atlan, yâr!
Gesi bağları


***
Düzenleme:
Bolu Beyi

En Son Düzenlediğim Türküm  (02 eylül 2021)

Bolu Beyi

Aktaran:  İhsan Ozanoğlu
Derleyen:  Muzaffer Sarısözen
Notalayan:  Muzaffer Sarısözen
Yöre:  Kastamonu

Seskaydını yeniledim.
Görselleri ve yazı türlerini düzenledim.


***

Onbeşinci türküm:
Karam

Şarkısözlerinde Duraksama

(07 Mart 2020 Târihinde Son Not)

Şarkısözü yayınlamaya, adım-adım sonveriyo- rum.

Ne kadar uğraştıysam da; Türk müziğindeki müzikbilimsel kusurları örtemedim.

Bundan sonra; şakısözleriyle, müzikbilimsel açıdan uyuşmayan şarkılara, kendi sözlerimi ya- zacağım.  Verileri, "Klasik Türk Müziği Şarkıla- rım" bölümünde yayınlayacağım.

Elimden geldiğince de; her şarkıdaki müzikbilimsel ve dilbilimsel kusurları, açıklamaya çalışacağım.

Ondördüncü türküm:
Adanalı

***

İlginize

Nâçizâne ağbağımda kullanfığım enstrümen- tallerin tümüne yakını, değerli gönül dostum Nihat Demirci'nin klavye (org) derlemeleridir.

Burada bulamadığınız ve dahâ yüzlerce enstrümentali, Nihat Demirci'nin sitesinden; ücretsizce sağlayabilirsiniz.***

Son eklentim:
Love in Portofino

İlk Dört Yabancı Ezgim

Love in Portofino
Wenn der weiße Flieder wieder blüht
Sway  (Quién será?)
Guantanamera


Love in Portofino'nun seskaydını,
   doğumgünümde yeniledim.


Wenn der weiße Flieder...
Guantanamera
Sway  (Qien será?)
Önemli Bilgi
Seslendirdiğim tüm yapıtların %90'ını; dahâ önce, hiç kimsenin sesinden dinlemedim.
Bestecilerin önerilerini ve öngörülerini de bilmiyorum.
Bu durum, benim öncelikli damağımdır.
Tan Tankut'un Yeri
tankut.sebat.net
2011'den beri  •   ©  Tan Taner Tankut
Şarkı ve türkülerimin her tür hakları, bende saklıdır.
İletke: Bana, iletke ile ulaşın.
Tek bir insân bile, benim sâyemde mutlu olabiliyorsa; ben, dünyânın en mutlu insânıyımdır.
 
Cânândan, uzak kaldı gönül!
Beste: Nev'eser Kökdeş
Yusuf Nalkesen
Avuçlarımda, sıcaklığın var!
Dönüşsüz yolculuğum  
Nârdânem-birtânem  
Vedâ bûsesi  
Vedâ bûsesi (2)  

Avnî Anıl
Bu şarkıların gözü, kör olsun!
Alazlılı nâzlı yârim
Aşk, bu değil!  
Gönlümdeki ısın  

Nâmık Kemâl Aktan
Gamzene kondurdun
Gözlerin  
Şaşkın alkan!  

Sâdettin Kaynak
Dermân, kâr eylemez!
Noktadır benlerin  
Bugün de, akşam oldu!

Necdet Tokatlıoğlu
Artık yeter!  
Bu ateşi, sen yaktın içime!
Nerdesin, alktığım?

Zekî Müren
Bir gönül hikâyesi
Şimdi, uzaklardasın!

Taner Şener
Kıymetini bilemeden  
Öyle yeşil gözleri vardı  

Teoman Alpay
Gökyüzünde, yalnız gezen y...

Selâhattin Altınbaş
Alagözler  

Âmir Ateş
Bir kızıl gonca

Andrey Babayev
Nâzende sevgilim

Hacı Ârif Bey
Olmaz ilâç sîne-î sâd  

Muâllîm İsmail Hakkı Bey
Fikrimin ince gülü  

Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Kapıldım-gidiyorum!

Şemseddin Ziyâ Bey
Âhû gibi kaçıyor!  

Gültekin Çeki
Eski dostlar!

Gündoğdu Duran
Böyle bir karasevdâ  

Dramalı Hasan Hasgüler
Gelmez cânım!

Dr. Selâhâttin İçli
Zaytin gözlüm
Nev'eser Kökdeş
Cânândan, uzak kaldı gönül!

Zeynettin Maraş
Gizli alk  

Ünal Narçın
Alazlı'nın en güzeli  

Şekip Ayhan Özışık
Güzel Sakaryalı'm

Selim Öztaş
Işınsız güzdeş  

Medîhâ Şen Sanocaklı
Masal ülkesinden gelmiş gibisin!

Erol Sayan
Mulâ! Mulâ!  

Suat Sayın
Sus! Kimseler duymasın!  

Münir Nûreddin Selçuk
Derin kış!  

Mustafa Seyrân
Yeşil gözlüm  

Ömer Fârûk Şâhin
Hasret akşamında  

Selâmî Şâhin
Gözler  

Fehmî Tokay
Yanarım gündüz-gece!

Ârif Sâmî Toker
Yaşam  

Zekâî Tunca
Kaçamaktaki çift

Sevgi Uğurlu
Avuntu aradım  

Dr. Alâeddin Yavasça
O güzel başını, göğsüme yasla!
Halil Karaduman
Verbotenes Verlangen
Papatya gibisin!
Beste: Necdet Koyutürk