Âhîrim, sensin!
Beste: Neşet Ertaş
Love in Portofino
Beste: Fred Buscaglione
Bölüm:   Yabancı Ezgilerim
Bölümlerde, yeni düzenlemeler...
      Kimi bölümleri etkisizleştirdim.
"Yabancı Ezgilerim" bölümünü açtım
      Amacım, her alana yayılmak değildir.
Yenilikleri yükledim
     Nâçizâne ağbağımda, belirgin değişiklik
     ve genişlemeler uyguladım.
Kullanıcı güvenliğiniz ile ilgili
     Sizin kişisel verileriniz, benim
     ilgi alanım değildir.
Telif özgürlüklerim üzerine
     Her tür 'yasaklayıcı bakış açısı'na,
     kesinlikle karşıyım!  Ancak...
(Son ağbağ sürümü: 08/25/2020, 10.10)
Tan Tankut'un Yeri'nden bir bağlantı    İçbağlantı
Erol Sürül'ün Kişisel Ağbağı'na yönlendirme   Dışbağlantı
İki ya da dahâ çok aykırı dil seçeneği   En-az iki değişik dil seçeneği
Aynı şarkıya, en az iki farklı yorum ya da değişik güftelerle yorum   'Çoklu kayıt' ya da 'çifte kayıt'
Ses yorumu içeren video eklentisi bulunur Ses yorumu içeren video eklentisi var
Kişisel Ağbağım
     Her türden düşüncelerim, aykırı
     yazılarım ve kişisel bilgilerim
Gizem
     Güzeller güzeli Gizem Gözsel'in
     sürükleyen serüvenleri!
Kişisel Ağbağım
     Her türden düşüncelerim ve kişisel
     bilgilerim
Suç Örgütü Hukûk Birimleri!
     Aralıksızca suç işleyen Bonn polis
     örgütü ve hukûk birimleri!
 
Tüm videolarımı, gönül rahâtlığı ile indirebilirsiniz; bilâkis ricâmdır.
     Ancak; herhangi bir ortamda yayımlamanıza, izin yok!   (Telif özgürlüklerim)
Eğer yeni düzenlediğim bir videoyu, dahâ önce izlemişseniz;  ağtarayıcınızdaki "çerezler"  bölümünü açın
      ve "belgeler ve diğer kayıtlar"  kısmını "boşaltın".  Aksi durumda; hâlâ eski videoyu izleyebiliyor olabilirsiniz.
Anasayfa
Son eklentim:
"Vedâ bûsesi"  

Beste:  Yusuf  Nalkesen

Son On Klasik Türk Müziği Eklentim

Vedâ bûsesi  
Kapıldım-gidiyorum! (Bonus)
Zeytin gözlüm!
Şimdi, uzaklardasın!
Dönüşsüz yolculuğum  
O güzel başını, göğsüme yasla!
Bugün de, akşam oldu!
    (Enginde yavaş-yavaş!)
Bir gönül hikâyesi
Âhû gibi kaçıyor!  (Şu güzele, bir bakın!)  
Masal ülkesinden gelmiş gibisin!


***

"Zeytin gözlüm!"

Beste:  Dr.  Selâhâttin  İçli

Bir Önceki Eklentim

Zeytin gözlüm!

Beste: Dr. Selâhattin İçli
Güfte: Hüceste Aksavrın

Nihat Demirci'ye, sonsuz minnetlerimi sonu- yorum. Sonunda, basbariton sesimi sergileye- bileceğim bir enstrümentali de, hazırlamış oldu.


***

Son eklentim:
"Gönlümdeki ısın"     (Bir peri masalı)

Beste:  Avnî Anıl

Son On Klasik Türk Müziği Şarkılarım (Kendi Güftelerimle)

Gönlümdeki ısın  
Kaçamaktaki çift  
Avuntu aradım  
Mulâ! Mulâ!  
Yanarım gündüz-gece!
Nerdesin, alktığım?
Yeşil gözlüm  
Işınsız güzdeş  
Şaşkın alkan!  
Gizli alk  


***

"Kapıldım-gidiyorum!"

Beste: Kaptanzâde Ali Rizâ Bey

Bonus ve Armağan   (08 hazîrân 2021)

Bir "son süreç" akciğer hastası olarak; ne zamân "gidebileceğimi", bilemem.

Ama sakın kaygılanmayın; sağlığım, bekle- nenin çok üstünde.

Bu şarkıyı, tüm gönül dostlarıma armağan ediyorum.

"Gittiğimde"; bolca dinleyebilesiniz.
***

En Son Düzenlediğim Eklentilerim   (07 hazîrân 2021)

Bu yapıtların birisini, yalnızca Almanca yayımlamıştım. Başka birisini, özgün güftesiyle; üçüncüyü ise, kendi güftemle yayımlamıştım.

Verbotenes Verlangen
(Rüyâlarda buluşuruz)

Beste: Halil Karaduman
Gelmez cânım!
(Akşam olur; sabâh olur!)

Beste: Dramalı Hasan Hasgüler
Yanarım gündüz-gece!
(Aşkı, seninle tattı...)

Beste: Fehmî Tokay

Tüm seskayıtlarını yeniledim.
Görsellerin çoğunu değiştirdim ve hepsini yeni düzenledim.
Yazı türlerindeki eksikleri giderdim.


***

Onaltıncı türküm:
"Âhîrim, sensin!"

Son On Türkü Eklentim

Âhîrim, sensin!
Karam
Adanalı
Arpa-buğday-dâneler!
Meşelidir engin dağlar!
Çökertme
Kara kaşlar, kara gözler!
Bu tepe, pulli tepe!
Damdan dama atlan, yâr!
Gesi bağları


***
Onbeşinci türküm:
"Karam"

Şarkısözlerinde Duraksama

Şarkısözü yayınlamaya, adım-adım sonveriyo- rum. Yayımlayacağım videolara, alışıldık biçimde; şarkısözlerini de ekleyeceğim.

Müzikbilimle bağdaşmayan şarkılara, kendi sözlerimi yazacağım ve "Klasik Türk Müziği Şarkılarım" bölümünde yayınlayacağım.***

Ondördüncü türküm:
"Adanalı"

07 Mart 2020 Târihinde Son Not

Ne kadar uğraştıysam da; Türk müziğindeki müzikbilimsel kusurları örtemedim.

Bundan sonra; şakısözleriyle, müzikbilimsel açıdan uyuşmayan şarkılara, kendi sözlerimi ya- zacağım.

Elimden geldiğince de; her şarkıdaki müzikbi- limsel ve dilbilimsel kusurları, açıklamaya çalışa- cağım.***

Onüçüncü türküm:
"Arpa-buğday-dâneler!"

İlginize

Nâçizâne ağbağımda, kimi şarkı ve türkülere, enstrümentaller ekliyorum; bunların tümü, değerli gönül dostum Nihat Demirci'nin klavye (org) derlemeleridir.

Burada bulamadığınız ve dahâ yüzlerce enst- rümentali, Nihat Demirci'nin sitesinden sağlaya- bilirsiniz: www.nihatdemirci.com.***

Onikinci türküm:
"Meşelidir engin dağlar!"

Ağbağımdaki "Miâdı Tükenmiş" Amacım

(Bu bağlantıda, her şeyden önce, kendi sevdiğim şarkıların, sözlerini yayınlayacağım.

Ayrıca ağda dolaşan şarkısözlerindeki, yazım yanlışlarını düzenleyceğim; yâni Türkçe yazım kurallarına göre uyarlayacağım. Çünkü şarkı- sözleri, anlaşılır olmalı. Yazım kurallarından yok- sun bir metin, işlevsiz olur.

Bir başka amaç da; bu sözleri, kendi anla- yışıma göre, içinde bulunduğumuz çağa uyarla- yacağım. Örneğin, "Tövbeler tövbesi" şarkısının başlığını, "Bir dahâ, ki aslâ!" olarak, bu ağbağda bulabilirsiniz.)***

Son eklentim:
Love in Portofino

İlk Dört Yabancı Ezgim

Love in Portofino
Wenn der weiße Flieder wieder blüht
Sway  (Quién será?)
Guantanamera


Love in Portofino'nun seskaydını,
   doğumgünümde (19 hazîrân 2021) yeniledim.


"Wenn der weiße Flieder..."
"Guantanamera"
"Sway"  (Qien será?)
Önemli Bilgi
Seslendirdiğim tüm yapıtların %90'ını; dahâ önce, hiç kimsenin sesinden dinlemedim.
Bestecilerin önerilerini ve öngörülerini de bilmiyorum.
Bu durum, benim öncelikli damağımdır.
Tan Tankut'un Yeri
tankut.sebat.net
2011'den beri  •   ©  Tan Taner Tankut
Şarkı ve türkülerimin her tür hakları, bende saklıdır.
İletke: Bana, iletke ile ulaşın.
Tek bir insân bile, benim sâyemde mutlu olabiliyorsa; ben, dünyânın en mutlu insânıyımdır.
 
Bu ateşi, sen yaktın içime!
Beste: Necdet Tokatlıoğlu
Yusuf Nalkesen
Avuçlarımda, sıcaklığın var!
Dönüşsüz yolculuğum  
Nârdânem-birtânem  
Vedâ bûsesi    

Nâmık Kemâl Aktan
Gamzene kondurdun
Gözlerin  
Şaşkın alkan!  

Avnî Anıl
Alazlılı nâzlı yârim
Aşk, bu değil!  
Gönlümdeki ısın  

Sâdettin Kaynak
Dermân, kâr eylemez!
Noktadır benlerin  
Bugün de, akşam oldu!

Necdet Tokatlıoğlu
Artık yeter!  
Bu ateşi, sen yaktın içime!
Nerdesin, alktığım?

Zekî Müren
Bir gönül hikâyesi
Şimdi, uzaklardasın!

Taner Şener
Kıymetini bilemeden  
Öyle yeşil gözleri vardı  

Selâhattin Altınbaş
Alagözler  

Âmir Ateş
Bir kızıl gonca

Andrey Babayev
Nâzende sevgilim

Hacı Ârif Bey
Olmaz ilâç sîne-î sâd  

Muâllîm İsmail Hakkı Bey
Fikrimin ince gülü  

Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Kapıldım-gidiyorum!

Şemseddin Ziyâ Bey
Âhû gibi kaçıyor!  

Gündoğdu Duran
Böyle bir karasevdâ  

Dramalı Hasan Hasgüler
Gelmez cânım!

Dr. Selâhâttin Içli
Zaytin gözlüm
Nev'eser Kökdeş
Cânândan, uzak kaldı gönül!

Zeynettin Maraş
Gizli alk  

Ünal Narçın
Alazlı'nın en güzeli  

Şekip Ayhan Özışık
Güzel Sakaryalı'm

Selim Öztaş
Işınsız güzdeş  

Medîhâ Şen Sanocaklı
Masal ülkesinden gelmiş gibisin!

Erol Sayan
Mulâ! Mulâ!  

Suat Sayın
Sus! Kimseler duymasın!  

Münir Nûreddin Selçuk
Derin kış!  

Mustafa Seyrân
Yeşil gözlüm  

Ömer Fârûk Şâhin
Hasret akşamında  

Selâmî Şâhin
Gözler  

Fehmî Tokay
Yanarım gündüz-gece!

Ârif Sâmî Toker
Yaşam  

Zekâî Tunca
Kaçamaktaki çift

Sevgi Uğurlu
Avuntu aradım  

Dr. Alâeddin Yavasça
O güzel başını, göğsüme yasla!