Bolu Beyi
Notalayan: Muzaffer Sarısözenl
Guantanamera
Beste: José Fernández Diaz
Bölüm:   Yabancı Ezgilerim
Gel Beşiktaş'a
Beste: Nihat Demirci
Bölüm:   Marşlarım
Bölümlerde, yeni düzenlemeler...
      Kimi bölümleri etkisizleştirdim.
"Yabancı Ezgilerim" bölümünü açtım
      Amacım, her alana yayılmak değildir.
Yenilikleri yükledim
     Nâçizâne ağbağımda, belirgin değişiklik
     ve genişlemeler uyguladım.
Kullanıcı güvenliğiniz ile ilgili
     Sizin kişisel verileriniz, benim
     ilgi alanım değildir.
Telif özgürlüklerim üzerine
     Her tür 'yasaklayıcı bakış açısı'na,
     kesinlikle karşıyım!  Ancak...
(Son ağbağ sürümü: 08/25/2020, 10.10)
Tan Tankut'un Yeri'nden bir bağlantı    İçbağlantı
Erol Sürül'ün Kişisel Ağbağı'na yönlendirme   Dışbağlantı
İki ya da dahâ çok aykırı dil seçeneği   En-az iki değişik dil seçeneği
Aynı şarkıya, en az iki farklı yorum ya da değişik güftelerle yorum   'Çoklu kayıt' ya da 'çifte kayıt'
Ses yorumu içeren video eklentisi bulunur Ses yorumu içeren video eklentisi var
Kişisel Ağbağım
     Her türden düşüncelerim, aykırı
     yazılarım ve kişisel bilgilerim
Gizem
     Güzeller güzeli Gizem Gözsel'in
     sürükleyen serüvenleri!
Kişisel Ağbağım
     Her türden düşüncelerim ve kişisel
     bilgilerim
Suç Örgütü Hukûk Birimleri!
     Aralıksızca suç işleyen Bonn polis
     örgütü ve hukûk birimleri!
 
Tüm videolarımı, gönül rahâtlığı ile indirebilirsiniz; bilâkis ricâmdır.
Ancak herhangi bir ortamda yayımlamanıza, izin yok!
  (Telif özgürlüklerim)

Bolu Beyi


Kendi yorumum:
Aktaran: İhsan Ozanoğlu
Derleyen: Muzaffer Sarısözen
Notalayan: Muzaffer Sarısözen
Tür: Türk Halk Müziği
Yöre: Kastamonu


***

Hey! Hey! Efeler! Hey! Hey! (Efeler! Hey! Hey!)
Esenlikler olsun Bolu Beyi'ne! (Bolu Beyi'ne!)
Çıkıp; şu dağlara yaslanmalıdır! (yaslanmalıdır!)
Ok gıcırtısından, kalkan sesinden; (kalkan sesinden;)
Türkünün enstrümentali:
Enstrümental: Nihat Demirci
dağlar, sedâ verip; seslenmelidir! (seslenmelidir!)

Hey! Hey! Efeler! Hey! Hey! (Efeler! Hey! Hey!)
Düşmân geldi; tabur-tabur dizildi! (tabur dizildi!)
Türkünün notaları:
Sayfa 1:
Şeref kuralları, yeni düzüldü! (yeni düzüldü!)
Tüfek icâd oldu; mertlik bozuldu! (mertlik bozuldu!)
Eğri kılıç, kında paslanmalıdır! (paslanmalıdır!)

Hey! Hey! Efeler! Hey! Hey! (Efeler! Hey! Hey!)
Köroğlu düşer mi yine şânından! (yine şânından!)
Ayırır çoğunu er meydânından! (er meydânından!)
Kır at köpüğünden, düşmân kanından; (düşmân kanından;)
çevrem dolup; şalvar taşımalıdır! (taşımalıdır!)


***

Şiîrin iki kısmını, bilinçli olarak; kendime uyarladım:

- Esenlikler olsun Bolu Beyi'ne!   (Benden, selâm olsun Bolu Beyi'ne!)
- Şeref kuralları, yeni düzüldü   (Alnımıza, kara yazı yazıldı!)


Türkünün notaları:
Sayfa 2:

Aktaran: İhsan Ozanoglu

***

Son Üç Türküm

Onbeşinci türküm:
"Arpa-buğday-dâneler!"
Ondördüncü türküm:
"Arpa-buğday-dâneler!"
Onüçüncü türküm:
"Arpa-buğday-dâneler!"


***

İlk Onbeş Türküm

Onnbeşinci türküm:
"Karam"
Karam
Adanalı
Arpa-buğday-dâneler!
Meşelidir engin dağlar!
Çökertme
Kara kaşlar, kara gözler!
Bu tepe, pulli tepe!
Damdan dama atlan, yâr!
Gesi bağları
İzmir'in kavakları
Değmen gamlı-yaslı gönlüme!
Bolu Beyi
Ayrıldım; güler miyim!
Adatepe
Âcem gızı


***

En Son Düzenlediğim   (26 mart 2021)

"İzmir'in kavakları"

Notalayan: Muzaffer Sarısözen
Videonun görsellerini ve yazı türlerini güncelledim.

Aktaran: Ekrem Güyer
Notalayan: Muzaffer Sarısözen
Derleyen: Muzaffer Sarısözen
Makâm: Segâh
Usûl: Aksâk
Yöre: İzmir

***

Sizin Yeğlediniz   (26 mart 2021)

Siz yeğlediniz (3):
"Gesi bağları"

Notalayan: Muzaffer Sarısözen
Klasik Türk Müziği bölümünde, sizin yeğlediklerinizi yayınlıyorum.

Artık Türk Halk Müziği Sunumlarım bölümüde de, bu geleneği başlatıyorum.

Böylece; en çok tıklanan değil, en yoğun dinlenen türkülerim doğrultusunda bilgilendirileceksiniz.

Üçüncü eklentim, "Gesi bağları" oldu. Oranlara, şaşıracağınızı sanmıyorum.


***

İlk Türkülerim

Onikinci türküm:
"Meşelidir engin dağlar!"
Onbirinci türküm:
"Çökertme"
Onuncu türküm:
"Kara kaşlar, kara gözler!"
   
Dokuzuncu türküm:
"Bu tepe, pulli tepe!"
Sekizinci türküm:
"Damdan dama atlan, yâr!"
Yedinci türküm:
"Gesi bağları"
   
Altıncı türküm:
"İzmir'in kavakkları"
Beşinci türküm:
"Değmen benim gamlı-yaslı"
Dördüncü türküm:
"Bolu Beyi"
   
Üçüncü türküm:
"Ayrıldım; güler miyim!"
İkinci türküm:
"Adatepe"
İlk türküm:
"Acem gızı"


***

İlginize

Nâçizâne ağbağımda, kimi şarkı ve türkülere, enstrümentaller ekliyorum; bunların tümü, değerli gönül dostum Nihat Demirci'nin, klavye (org) derlemeleridir.

Burada bulamadığınız ve dahâ yüzlerce enstrümentali, Nihat Demirci'nin sitesinden, ücretsizce sağlayabilirsiniz: www.nihatdemirci.com.

Şarkı ve türkülerimde (videolarda) kullandığım tüm enstrümentaller de, Nihat Demirci'nin emek ürünüdür. Kendisine, sonsuz minnetlerimi sunuyorum.


Powered by CuteNews
Önemli Bilgi
Seslendirdiğim tüm yapıtların %90'ını; dahâ önce, hiç kimsenin sesinden dinlemedim.
Bestecilerin önerilerini ve öngörülerini de bilmiyorum.
Bu durum, benim öncelikli damağımdır.
Tan Tankut'un Yeri
tankut.sebat.net
2011'den beri  •   ©  Tan Taner Tankut
Şarkı ve türkülerimin her tür hakları, bende saklıdır.
İletke: Bana, iletke ile ulaşın.
Tek bir insân bile, benim sâyemde mutlu olabiliyorsa; ben, dünyânın en mutlu insânıyımdır.
 
Güzel Sakaryalı'm
Beste: Şekip Ayhan Özışık
Nâmık Kemâl Aktan
Gamzene kondurdun
Gözlerin  
Şaşkın alkan!  

Sâdettin Kaynak
Dermân, kâr eylemez!
Noktadır benlerin  
Bugün de, akşam oldu!

Yusuf Nalkesen
Avuçlarımda, sıcaklığın var!
Dönüşsüz yolculuğum  
Nârdânem-birtânem  

Necdet Tokatlıoğlu
Artık yeter!  
Bu ateşi, sen yaktın içime!
Nerdesin, alktığım?

Avnî Anıl
Alazlılı nâzlı yârim
Aşk, bu değil!  

Zekî Müren
Bir gönül hikâyesi
Şimdi, uzaklardasın!  

Taner Şener
Kıymetini bilemeden  
Öyle yeşil gözleri vardı  

Selâhattin Altınbaş
Alagözler  

Âmir Ateş
Bir kızıl gonca

Andrey Babayev
Nâzende sevgilim

Hacı Ârif Bey
Olmaz ilâç sîne-î sâd  

Muâllîm İsmail Hakkı Bey
Fikrimin ince gülü  

Şemseddin Ziyâ Bey
Âhû gibi kaçıyor!  

Gündoğdu Duran
Böyle bir karasevdâ  

Dramalı Hasan Hasgüler
Gelmez cânım!

Nev'eser Kökdeş
Cânândan, uzak kaldı gönül!

Zeynettin Maraş
Gizli alk  

Ünal Narçın
Alazlı'nın en güzeli  

Şekip Ayhan Özışık
Güzel Sakaryalı'm

Selim Öztaş
Işınsız güzdeş  

Medîhâ Şen Sanocaklı
Masal ülkesinden gelmiş gibisin!

Erol Sayan
Mulâ! Mulâ!  

Suat Sayın
Sus! Kimseler duymasın!  

Münir Nûreddin Selçuk
Derin kış!  

Mustafa Seyrân
Yeşil gözlüm  

Ömer Fârûk Şâhin
Hasret akşamında  

Selâmî Şâhin
Gözler  

Fehmî Tokay
Yanarım gündüz-gece!

Ârif Sâmî Toker
Yaşam  

Zekâî Tunca
Kaçamaktaki çift

Sevgi Uğurlu
Avuntu aradım  

Dr. Alâeddin Yavasça
O güzel başını, göğsüme yasla!