Ben, giderim Batum'a!
Notalayan: Muzaffer Sarısözen
Onuncu yıl marşı
Beste: Cemâl Reşit Rey
Bölüm:   Marşlarım
O yaz
Beste: Bora Ayanoğlu
La chanson de Lara
Beste: Maurice Jarre
Bölüm:   Yabancı Ezgilerim
Papatya gibisin!
Beste: Necdet Koyutürk
Bölüm:   Tangolarım
Âşıka, Bağdat sorulmaz!
Beste: Münir Nûreddin Selçuk
Bölümlerde, yeni düzenlemeler...
      Kimi bölümleri etkisizleştirdim.
"Yabancı Ezgilerim" bölümünü açtım
      Amacım, her alana yayılmak değildir.
Yenilikleri yükledim
     Nâçizâne ağbağımda, belirgin değişiklik
     ve genişlemeler uyguladım.
Kullanıcı güvenliğiniz ile ilgili
     Sizin kişisel verileriniz, benim
     ilgi alanım değildir.
Telif özgürlüklerim üzerine
     Her tür 'yasaklayıcı bakış açısı'na,
     kesinlikle karşıyım!  Ancak...
(Son ağbağ sürümü: 08/25/2020, 10.10)
Tan Tankut'un Yeri'nden bir bağlantı    İçbağlantı
Erol Sürül'ün Kişisel Ağbağı'na yönlendirme   Dışbağlantı
İki ya da dahâ çok aykırı dil seçeneği   En-az iki değişik dil seçeneği
Aynı şarkıya, en az iki farklı yorum ya da değişik güftelerle yorum   'Çoklu kayıt' ya da 'çifte kayıt'
Ses yorumu içeren video eklentisi bulunur Ses yorumu içeren video eklentisi var
Yalnızca seskaydı bulunur Yalnızca seskaydı bulunur
Kişisel Ağbağım
     Her türden düşüncelerim, aykırı
     yazılarım ve kişisel bilgilerim
Gizem
     Güzeller güzeli Gizem Gözsel'in
     sürükleyen serüvenleri!
Kişisel Ağbağım
     Her türden düşüncelerim ve kişisel
     bilgilerim
Suç Örgütü Hukûk Birimleri!
     Aralıksızca suç işleyen Bonn polis
     örgütü ve hukûk birimleri!
 
Kendimle İlgili
3.0 oktavlı bariton ile 5.5 oktavlı bas arasındaki tüm sestonlarına, kolaylıkla ve sorunsuzca ulaşa- biliyorum. Hattâ tüm bu sestonlarının, milyonlarca aranüansını uygulayabiliyorum.

Genç Bestecilerimize Duyuru
Bestelerinizin notalarını, enstrümentallerini ve güftelerini; bana yollarsanız; çok mutlu olurum.
 Kendi Sesimden


 Bir ses sanatçısı,
     ünlü olabilir mi?
Sözgüyü yapıtlaştıran; sözdür!
Sözlerde aktarılanlar; özdür!
Gereksizdir uzun araezgi;
dinleyenlerde, yaratır bezgi!


Tüm videolarımı ve seskayıtlarımı, gönül rahâtlığı ile indirebilirsiniz; bilâkis ricâmdır.
   Ancak; herhangi bir ortamda yayımlamanıza, izin yok!   (Telif özgürlüklerim)
Eğer yeni düzenlediğim bir videoyu, dahâ önce izlemişseniz;  ağtarayıcınızdaki "çerezler" bölümünü açın ve "belgeler ve diğer kayıtlar" kısmını "boşaltın". Aksi durumda; hâlâ eski videoyu izliyor olabilirsiniz.

Âhîrim, sensin!


Bu videonun ve seskaydının, telif hakkı yoktur; utancımız, bize yeter!

Kendi yorumum:
Beste: Neşet Ertaş
Söz: Neşet Ertaş
Tür: Türk Halk Müziği
Yöre: Kırşehir


***

Câhildim; dünyânın rengine kandım!
Hayâle aldandım; boşuna yandım!
Seni, "İlelebet, benimsin!"  sandım!
Ölürüm, sevdiğim; zehîrim, sensin!
Evvelim, sen oldun; âhîrim, sensin!
Türkünün enstrümentali: İhsan Mendeş
(Ölürüm, sevdiğim; zehîrim, sensin!
Evvelim, sen oldun; âhîrim, sensin!
[Evvelim, sen oldun; âhîrim, sensin!])

Türkünün notaları
Sayfa 1:
Sözüm yok, şu benden kırıldığına;
gidip; başkasına sarıldığına!
Göğnüm, inanmıyor ayrıldığıma!
Gözyaşım, sen oldun; kâhîrim, sensin!
Evvelim, sen oldun; âhîrim, sensin!
(Gözyaşım, sen oldun; kâhîrim, sensin!
Evvelim, sen oldun; âhîrim, sensin!
[Evvelim, sen oldun; âhîrim, sensin!])

Garibim; cân yakıp; gönül kırmadım!
Senden ayrı; ben, bir mekân kurmadım!
Dahâ bir gönüle, ikrâr vermedim!
Batınım, sen oldun; zâhîrim, sensin!
Evvelim, sen oldun; âhîrim, sensin!
(Batınım, sen oldun; zâhîrim, sensin!
Evvelim, sen oldun; âhîrim, sensin!
[Evvelim, sen oldun; âhîrim, sensin!])


Türkünün notaları
Sayfa 2:
***

Önce Kendi Anılarım

Küçüklüğümde; ormanlarda, mezrâlarda ve yaylalarda; türküler çağırırdım; Doğukaradeniz ve Neşet Ertaş türküleri. Onlarla büyüdüm. Büyümemde ve gelişmemde; Neşet Ertaş'ın rolü, belirgindi.

Bu arada; yıllar sonra, bana anlatılanlara göre; köy halkı, yakınlarda bir yerlerde durup; benim sesimi dinliyorlarmış.

Hem Doğukaradeniz türkülerini, hem de Neşet Ertaş türkülerini; çok iyi çağırıyormuşum!

Ve yine yıllar sonra edindiğim bilgiye göre; tüm köylüler, hemfikirdi; türkücü olacaktım!***

Önaçıklama

Bu türkünün ikinci dizeğindeki iki kavram, yaşamsal önemde sayılır.

Bir:

Sizin, "ayrıldığına" diye ezberlediğiniz o kavram; aslında, "ayrıldığıma"dır. Bunun önemini de, aşağıdaki açıklamada göreceksiniz.

İki:

Neşet Ertaş, öylesine sorumsuz bir varlık idi ki; bilerek ya da bilmeyerek; insânların ahlâkını bozuyordu! Şu ayrıntıyı, özveriyle okuyun:

"..gidip; başka dala saryldığına!" (Özgün türküsözünde, böyle geçer!)

Ertaş'ın psikolojisinin, ne kadar alt-üst olduğunu; açıklamamın sonunda anlayacaksınız. Buradaki dizeden önce, kıvranarak; kaçınılmaz gerçeği açıklamıştı!

Şu "başka dala sarılmak" terimini, kendi ahlâk anlayışımla bağdaştıramadığım için; "başkasına sarılmak" terimini kullandım.


Açıklama

Neşet Ertaş, dahâ ergenlik dönemlerindeyken; bir kıza vurulmuştu! Yanıp-tutuşuyordu!

Ama kızın babası, açıksözlü birisiydı! Ergen Neşet'i, çekti bir köşeye. "Oğul!" diye başlaı. "Bu kızla evlenilmez; bu kız, bozuk!"

Ergen Neşet, kâhrından geberiyordu! Nasıl olabilirdi?! Sevdiği kiz, bozuk muydu şimdi?!

Dahâ sonraları türküsünde de aktaracağı, bir karara varmıştı; bu kızdan uzaklaşmalıydı!

Bu karar, ne kadar doğruydu? Ergen beyin, doğru olduğunu düşünmüştü.


Dahâ sonraları, Zâhîde ile evlendi; ve o zavallı kadıncağızı, bir ömürboyu aldattı! Bedensel olmasa da; düşünsel bir aldatma vardı!

Akıp-geçen uzun yıllar, sevdiceğini unuytturramadılar! Newşet, o kızı; hiç unutamayacaktı!

Ama o kızcağız da; artık başkasıyla evlenmişti; ve o diyârdan, çekip-gitmişti!

Salak Neşet, onu; ne kadar bulmaya çalışsa da; başarılı olamamıştı!


Günün birinde, aldı sazı eline ve başladı tınlatmaya: "Câhildim; dünyânın rengine kandım!"

Bu dizede, her şeyi anlatıyor; tüm pişmânlıklarını; tüm yalnızlıklarını; sevdiceği kızdan, uzak oluşunu; karmaşık mutsuzluklarını... ve niceleri!

Şunu demek istiyor; "Keşke seni, sırf bir vajina olarak görmeseydim; keşke bugünkü usum ve aydınlığım, o dönemde de olsaydı! Keşke çevremdeki ilkjel insânların, bağnaz geleneklerini üstlenmeseydim!

Keşke şu acımasız ömrü, senin yanında tatlılaştırabilseydim! Keşke, bitânem; keşke, sevdiğim!"

Hani; Ertaş'ın psikolojisinden, sözetmişitim ya?

O tiksinç dizeyi anımsayalım: "..gidip; başka dala saryldığına!"

Vay be! Birinci dizede, beni bile ağlatmıştı!

Bir de ikinci dizekteki o tiksinç dizeye geldiğimizde; kusmak istiyorum!

Sevdiği kız, ne yapmış? Başkasının dalına (penisine) sarılmış!

Bir insân, dehşet ezgiler dizebilir; hiç sorun yok!

Ama böylesine şizofren bir beyin, bana diyor ki: "Benden, uzak dur!"

Neşet Ertaş, şizoreninin daniskasını yaşıyordu!

Uzak duruyorum o yaratıktan!


Sonuç?

Gelenekleriniz batsın! Âdetleriniz batsın! Töreleriniz batsın! Nâmûs ve iffet denen o ucûbelerin diri, yerin dibini boylasın! Her tür dogma, yerin dibine varsın!
***

Önceki Son Üç Türküm

Onsekizinci türküm:
Kış masalı
Onyedinci türküm:
Yemenimde, hâre var!
Onaltıncı türküm:
Âhîrim, sensin!


***

Ondokuzuncu türküm:
Ben, giderım Badum'a!

Son Ondokuz Türkü Eklentim

Ben, giderım Badum'a!
Kış masalı
Yemenimde, hâre var!
Âhîrim, sensin!
Karam
Adanalı
Arpa-buğday-dâneler!
Meşelidir engin dağlar!
Çökertme
Kara kaşlar, kara gözler!
Bu tepe, pulli tepe!
Damdan dama atlan, yâr!
Gesi bağları
İzmir'in kavakları
Değmen gamlı-yaslı gönlüme!
Bolu Beyi
Ayrıldım; güler miyim!
Adatepe
Âcem gızı


***
Düzenleme:
Arpa-buğday-dâneler!

En Son Düzenlediğim Türküm  (21 ekım 2021)

Arpa-buğday-dâneler!

Aktaran:  Aysel Sezer
Derleyen:  Nîdâ Tüfekçi
Notalayan:  MNîdâ Tüfekçi
Yöre:   Yozgat, Akdagmâdeni

Görselleri ve yazı türlerini düzenledim.


***

Bir Önceki Düzenlediğim Türküm   (22 hazîrân 2021)

"Kara kaşlar, kara gözler!"

Notalayan: Ahmet Yamacı
Aktaran:  Rifat Özsaraç
Notalayan:  Ahmet Yamaci
Derleyen:  Aziz Kizilgün
Yöre:  Çorum, Sungurlu


Videonun görsellerini ve yazı türlerini güncelledim.

***

Sizin Yeğledikleriniz   (26 mart 2021)

Siz yeğlediniz (3):
"Gesi bağları"

Notalayan: Muzaffer Sarısözen
Klasik Türk Müziği bölümünde, sizin yeğlediklerinizi yayınlıyorum.

Artık Türk Halk Müziği Sunumlarım bölümüde de, bu geleneği başlatıyorum.

Böylece; en çok tıklanan değil, en yoğun dinlenen türkülerim doğrultusunda bilgilendirileceksiniz.

Üçüncü eklentim, "Gesi bağları" oldu. Oranlara, şaşıracağınızı sanmıyorum.


***

İlk Türkülerim

Onbeşinci türküm:
Karam
Ondördüncü türküm:
Adanalı
Onüçüncü türküm:
Arpa-buğday-dâneler!
   
Onikinci türküm:
Meşelidir engin dağlar!
Onbirinci türküm:
Çökertme
Onuncu türküm:
Kara kaşlar, kara gözler!
   
Dokuzuncu türküm:
Bu tepe, pulli tepe!
Sekizinci türküm:
Damdan dama atlan, yâr!
Yedinci türküm:
Gesi bağları
   
Altıncı türküm:
İzmir'in kavakkları
Beşinci türküm:
Değmen gamlı-yaslı gönlüme!
Dördüncü türküm:
Bolu Beyi
   
Üçüncü türküm:
Ayrıldım; güler miyim!
İkinci türküm:
Adatepe
İlk türküm:
Acem gızı


***

İlginize

Nâçizâne ağbağımda kullanfığım enstrümentallerin tümüne yakını, değerli gönül dostum Nihat Demirci'nin, klavye (org) derlemeleridir.

Burada bulamadığınız ve dahâ yüzlerce enstrümentali, Nihat Demirci'nin sitesinden; ücretsizce sağlayabilirsiniz.


Powered by CuteNews
Önemli Bilgi
Seslendirdiğim tüm yapıtların %90'ını; dahâ önce, hiç kimsenin sesinden dinlemedim.
Bestecilerin önerilerini ve öngörülerini de bilmiyorum.
Bu durum, benim öncelikli damağımdır.
Tan Tankut'un Yeri
tankut.sebat.net
2011'den beri  •   ©  Tan Taner Tankut
Şarkı ve türkülerimin her tür hakları, bende saklıdır.
İletke: Bana, iletke ile ulaşın.
Tek bir insân bile, benim sâyemde mutlu olabiliyorsa; ben, dünyânın en mutlu insânıyımdır.
 
Nerdesin, alktığım?
     (Hiç tükenmeyecek sandığımız)
Beste: Necdet Tokatlıoğlu
Bölüm:   Klasik Türk Müziği Şarkılarım
Yusuf Nalkesen
Avuçlarımda, sıcaklığın var!  
Dönüşsüz yolculuğum  
Nârdânem-birtânem!  
Vedâ bûsesi  
Vedâ bûsesi (2)  

Erol Sayan
Bir dünyâ yarattım!
Kadehinde, zehîr olsa...
Mulâ! Mulâ!  
Ne tatlı şey, yaşamak!
Tüm Güllerin Ecesi    

Avnî Anıl
Alazlılı nâzlı yârim
Aşk, bu değil!  
Bu şarkıların gözü, kör olsun!
Gönlümdeki ısın  

Sâdettin Kaynak
Bugün de, akşam oldu!
Çile, bülbülüm; çile!  
Dermân, kâr eylemez!
Noktadır benlerin  

Nâmık Kemâl Aktan
Gamzene kondurdun
Gözlerin  
Şaşkın alkan!  

Suat Sayın
Kapıldım Yeşilgöz'e!
Sus! Kimseler duymasın!  
Yâr mı tatlı; sanrın mı?

Necdet Tokatlıoğlu
Artık yeter!  
Bu ateşi, sen yaktın içime!
Nerdesin, alktığım?

Zekî Müren
Bir gönül hikâyesi
Şimdi, uzaklardasın!

Şekip Ayhan Özışık
İçin-için yanıyor!
Güzel Sakaryalı'm

Cem Özkarslı
Çıkagelsen ânsızın!  
Hiç bitmeyen aşkımız

Münir Nûreddin Selçuk
Âşıka, Bağdat sorulmaz!
Derin kış!  

Selâmî Şâhin
Gözler  
Gözler (2)  

Taner Şener
Kıymetini bilemeden  
Öyle yeşil gözleri vardı!  

Dr. Alâeddin Yavasça
O güzel başını, göğsüme yasla!
O güzel başını, göğsüme yasla! (2)

Müşerref Akay
Ata'nın öğütü  

Teoman Alpay
Gökyüzünde, yalnız gezen y...

İzzet Altınbaş
Bak; yine geçti bahâr!

Selâhattin Altınbaş
Alagözler  

Âmir Ateş
Bir kızıl gonca

Andrey Babayev
Nâzende sevgilim

Hacı Ârif Bey
Olmaz ilâç sîne-î sâd  

Muâllîm İsmail Hakkı Bey
Fikrimin ince gülü  

Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Kapıldım-gidiyorum!

Şemseddin Ziyâ Bey
Âhû gibi kaçıyor!  

Gültekin Çeki
Eski dostlar!

Gündoğdu Duran
Böyle bir karasevdâ  

Muhlis Sabâhâddin Ezgi
Hatırla, sevgilim!

Yıldırım Gürses
Kırık kalp

Dramalı Hasan Hasgüler
Gelmez cânım!

Dr. Selâhâttin İçli
Zaytin gözlüm

Nev'eser Kökdeş
Cânândan, uzak kaldı gönül!

Zeynettin Maraş
Gizli alk  

Ünal Narçın
Alazlı'nın en güzeli  

İsmet Nedim
Arım-balım-peteğim!

Selim Öztaş
Işınsız güzdeş  

Medîhâ Şen Sancakoğlu
Masal ülkesinden gelmiş gibisin!

Mustafa Seyrân
Yeşil gözlüm  

Ömer Fârûk Şâhin
Hasret akşamında  

Turhan Taşan
Büyülü evren!  

Fehmî Tokay
Yanarım gündüz-gece!

Ârif Sâmî Toker
Yaşam  

Zekâî Tunca
Kaçamaktaki çift  

Sevgi Uğurlu
Avuntu aradım  
Eintracht in Bonn  (İst. karşılaması)
Beste: Necdet Varol
Liebe ist...  (Nîsân yağmuru)

Beste: Rızâ Ateş
Rızâ Ateş
Liebe ist...

Halil Karaduman
Verbotenes Verlangen

Suat Sayın
Nur eine Nacht mit Dir

Necdet Varol
Eintracht in Bonn